Kirkernes logo

Kirkesanger til Storring og Stjær kirker

Storring-Stjær menighedsråd søger en kirkesanger, der er fagligt dygtig og har lyst til at medvirke til at lede fællessangen ved vores gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i sognet. Du deler tjenesterne og andre opgaver med vores voksenkor i sognets 2 kirker.

 

Stillingen er på ca. 207 timer om året.

 

Din profil

 • du har en rigtig god sangstemme og gerne et godt kendskab til nye og gamle salmer
 • du kan begå dig inden for både det klassiske og mere rytmiske/nyere salme- og sangrepertoire
 • du har en god situationsfornemmelse og imødekommende overfor alle, der kommer i kirken
 • du kan selv indstudere salmer og sange
 • du er positivt indstillet overfor nye opgaver og har let ved at indgå i samarbejde med både præst, organist og andre aktører i vores kirkeliv
 • du har egen bil eller adgang til bil
   

Storring-Stjær Sogn kan tilbyde

 • et sogn i udvikling
 • et aktivt kirkeliv med mange forskellige aktiviteter
 • gode kollegaer
 • en åben dialog mellem medarbejdere, præst og menighedsråd
 • kirken er en del af et aktivt landsbyfællesskab
   

Løn- og ansættelsesforhold

 • du aflønnes på individuelle vilkår, da stillingen ikke er dækket af overenskomst. Menighedsrådets forslag til lønindplacering er 224 kr. i timen (svarer til 295.000+19700+850 kr. i årligt grundbeløb) Hertil lægges feriepenge på 12,5%. Lønnen følger Folkekirkens generelle lønfremskrivning. Du kompenceres for at der ikke kan oprettes pensionsordning.
 • Stillingen er meget fleksibel. Dobbelttjenester afregnes med 6 timer, enkelttjenester med 4 timer og kirkelige handlinger med 3 timer.
 • Arbejdstiden planlægges kvartalsvist i samarbejde med menighedsrådet. Udover weekendarbejde kan der forekomme bisættelser/begravelser og korte enkelttjenester på hverdage.  Aftenarbejde kan forekomme.
 • Vi samarbejder med Galten Kirke, og der kan forekomme enkelte tjenester der hen over året.
 • Ønsker du at vide mere om stillingen kan du kontakte kontaktperson Hanne Øvlisen tlf. 20 37 73 41 eller organist Charlotte Sejthen 60 53 15 40.

 

Send din ansøgning med CV til 8083fortrolig@sogn.dk inden d. 27. feb. 2024

 

Ansættelsessamtaler og prøve-sang i uge 10

 

Ansættelse 1. apr. 2024 eller hurtigst muligt derefter.