Menighedsrådet

Storring-Stjær Menighedsråd
v/ formand Peter Schmidt
Kollens Møllevej 30
8464 Galten

E-mail: peter.schmidt(at)storring-stjaer.dk

Formand Peter Schmidt

Formand
Peter Schmidt

Kollens Møllevej 30, Stjær
8464 Galten

Tlf: 40 30 85 17

E-mail: peter.schmidt(at)storring-stjaer.dk

Udvalg:  Dagsordensudvalg, Bygningsudvalg, Økonomiudvalg

Hanne Øvlisen

Næstformand og kontaktperson
Hanne Øvlisen

Tujavej 16, Stjær 
8464 Galten

Tlf: 20 37 73 41

E-mail: naestformand(at)storring-stjaer.dk; kontaktperson(at)storring-stjaer.dk

Udvalg: Aktivitetsudvalg, Dagsordensudvalg

Kasserer

Flemming Staub

Flemming Staub

Kollens Møllevej 53, Stjær
8464 Galten

Tlf: 51 57 67 42

E-mail: kasserer(at)storring-stjaer.dk

Udvalg: Økonomiudvalg

Kresten Krab Thorup

Kirkeværge i Storring
Kresten Krab Thorup

Stjærvej 70, Storring
8464 Galten

Tlf: 23 43 46 26

E-mail: kv-storring(at)storring-stjaer.dk

Udvalg: Bygningsudvalg, Aktivitetsudvalg, Skov- og jagtudvalg

Bendt Kristensen

Sekretær og Kirkeværge i Stjær
Bendt Kristensen

Kollens Møllevej 45, Stjær
8464 Galten

Tlf: 8695 0985

E-mail: kv-stjaer(at)storring-stjaer.dk
 

Udvalg: Bygningsudvalg

Schiela Udbye Jensen

Schiela Udbye Jensen

Solhøjparken 36, Storring
8464 Galten

Tlf: 22 18 41 01

E-mail: schielau(at)gmail.com

Udvalg: Kirkegårdsudvalg, Aktivitetsudvalg

Kaj Bertelsen

Kaj Bertelsen

Filippavænget 6, Stjær
8464 Galten

Tlf: 24 27 22 84

E-mail: kgb0205(at)gmail.com

Udvalg: Aktivitetsudvalg

Peter Bjarne Nordheim

Peter Bjarne Nordheim


Ryvej 118, Høver
8464 Galten
 

Tlf: 40 28 38 68

E-mail: pno(at)aarsleff.com

Carsten Marvig

Sognepræst
Carsten Marvig

Storring Præstegård
Stjærvej 14, Storring
8464 Galten

Tlf: 8695 0074
E-mail: praest(at)storring-stjaer.dk

Udvalg: Dagsordensudvalg, Bygningsudvalg, Aktivitetsudvalg

Suppleanter for Stjærs Menighedsrådsmedlemmer

    • Martin Nørgaard Fisker
    • Jan Thøgersen

Suppleanter for Storrings Menighedsrådsmedlemmer

    • Michéle Vandborg Nielsen
    • Jytte Elisabeth Nielsen

  Storring-Stjær sogne   ·   Præstegården, Stjærvej 14, Storring, 8464 Galten       86 95 00 74       storring.sogn@km.dk