Bryllup

For at blive viet og velsignet i en kirke skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

Tidspunktet for vielsen eller velsignelsen aftales med præsten – gerne i god tid, da der kan flere, der ønsker samme dato.  

  Storring-Stjær sogne   ·   Præstegården, Stjærvej 14, Storring, 8464 Galten       86 95 00 74       storring.sogn@km.dk