Bryllup

For at blive viet og velsignet i en kirke skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

Tidspunktet for vielsen eller velsignelsen aftales med præsten – gerne i god tid, da der kan flere, der ønsker samme dato.