Stjær Kirke

Stjær kirke ligger meget smukt på en banke lige midt i byen. Byens hovedgade, Østerbro, drejer sig ærbødigt uden om kirken mod syd. Den – i det ydre – beskedne kirke består af romansk kor og skib samt et senmiddeladerligt tårn, hvis underetage tjener som forhal. Et våbenhus ved syddøren blev revet ned i 1971, så den fornemme granitportal blev synlig udefra (læs her om arbejdet med at få et nyt våbenhus på nordsiden).

De oprindelige afsnit: Kor og skib, er opført af veltildannede granitkvadre. Sokkelstenene er usædvanlig lange; i skibets sydside er der kun 5 sten, hvoraf den længste måler 3 m.

Kirkens pryd er den rigt udsmykkede granitportal omkring den gamle hoveddør i sydsiden. Døren bliver i dag kun brugt i forbindelse med bryllupper og begravelser. Granitportalen regnes blandt den jyske granits hovedværker. Den er dannet af tre store sten, kløvet og af samme blok. I stenene er der indhugget et relief med bibelsk motiv. I stenen over døren er vist Jesu korsfæstelse med fire sidefigurer. Under korset retter to små skikkelser deres spyd op mod Frelserens bryst: Mod øst er det Longinus, der giver Kristus sidesåret og bliver seende ved et blodstænk (han gnider sig i øjet med den højre hånd), og i vest er det Stephaton, som rækker eddikesvampen. De større figurer er mod øst Johannes og mod vest Jesu moder Maria.

På den vestre karmsten ses Samson i kamp med løven, og på den østre karmsten er vist en løve og en engel. Englen, der er vist øverst på karmstenen, er den, der i Jette Eg Pedersens streg er vist på vores kirkeblad.