Konfirmation

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt. Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet.

 

Datoer for konfirmation

Det er altid første søndag i maj, at der er konfirmation i Storring-Stjær sogne.

 

Til kommende konfirmander og forældre til skoleåret 2023-24

Konfirmationsforberedelsen starter onsdag den 20. september kl. 8.10 og foregår hver uge om onsdagen fra kl. 8.10-9.25. I Skal møde i konfirmandstuen på Stjærvej 14 i Storring.

Da Carsten Marvig har studieorlov fra 1. september til 30. november, er det stiftspræst Mogens Birk Sørensen, der står for undervisningen i den periode. Spørgsmål mm. kan i perioden rettes til MOgens tlf. 21 73 44 62 og e-mail mobs@km.dk eller kirkekontoret på tlf. 40 12 55 24 og e-mail storring.sogn@km.dk.

Jeg står igen for undervisningen den 6. december, som er sidste gang inden jul. Efter nytår rykkes undervisningstidspunktet til kl. 13.30-14.45, ligeledes onsdag.

Konfirmationen bliver lørdag den 4. maj i Storring Kirke. 

Først i det nye år indkalder jeg til et forældremøde. Herom senere.

Vigtigt! Konfirmanderne står selv for transporten til konfirmandundervisningen i Storring indtil efterårsferien. Fra den 25. oktober til og med den 6. december vil der køre bus til og fra Stjærskolen. I har naturligvis fri i efterårsferien.

NB! Inden opstart den 20. september SKAL konfirmanderne tilmeldes undervisningen via dette link