Korsang for 3.-9. klasse

Der er kor for 3.-9. klasse hver onsdag i konfirmandstuen i Storring kl. 15.30-16.30. 

Vi har det sjovt, når vi er sammen, og vi medvirker ved nogle festlige gudstjenester og koncerter, laver Luciaoptog, tager på korstævne og laver hyggeweekend.

Kom gerne og prøv det et par gange og kontakt endelig korleder Charlotte Sejthen på tlf. 60 53 15 40, hvis du har spørgsmål.

  Storring-Stjær sogne   ·   Præstegården, Stjærvej 14, Storring, 8464 Galten       86 95 00 74       storring.sogn@km.dk