Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald henvender de pårørende sig til præsten eller bedemanden, som begge kan hjælpe videre.

Ordene begravelse og bisættelse bruges ofte synonymt, men ved en begravelse nedsænkes kisten i graven og jordpåkastelsesritualet finder sted på kirkegården umiddelbart efter begravelsesgudstjenesten.

Ved en bisættelse køres kisten efter den kirkelige ceremoni bort til kremering (ligbrænding) og efterfølgende urnenedsættelse.