Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Storring

07 aug kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

14 aug kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Storring

21 aug kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Storring

28 aug kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Stjær

04 sep kl. 14:00 - 15:00

Lukning af Stjær kirkeLukning af Stjær kirke

Efter konfirmationen den 1. maj vil Stjær kirke være delvis afdækket indvendig, og der vil under gudstjenesterne kun være klaverledsagelse.

I juni og juli måneder er kirken helt lukket på grund af gennembrydning til nyt våbenhus.

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjeneste har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

Sommermøde 2016Sommermøde 2016

Som traditionen bød var der sommeraktiviteter i Præstegårdshaven i Storring i dagene op til Skt. Hans.

I weekenden den 17.-19. juni slog spejderne lejr på marken bag haven, hvor de udfoldede deres friluftsaktiviteter:

Spejderlejr


Søndag den 19. juni kl. 12.00 var der samling ved Stjær Brugs til Caminovandring.

I samarbejde med Storring-Stjær menighedsråd inviterede Stjær Trampesti Laug til caminovandring mellem Stjær og Storring.

Det var en vandring, hvor der var tid til fordybelse på turen til gudstjenesten i Præstegårdshaven. Undervejs var der pause, hvor den medbragte mad og drikke blev nydt. Turen fra Stjær til Præstegårdshaven var på ca. 6 km lang:

Caminovandring


Kl. 14.00 var der gudstjeneste i Præstegårdshaven. Som det ses på billederne her under sang Heide om kap med fuglene under den smukke sommerhimmel:

Friluftsgudstjeneste


Efter gudstjenesten i det fri var der fælles kaffebord og foredrag i Konfirmandstuen.

Menighedsrådsformand Leif Christoffersen fortalte en spændende fortælling om sin egen opvækst. fordraget havde fået titlen ”Fra bydreng til landmand – og fra halvkatolik til hel-lutheraner”:

Kaffe og foredrag i konfirmandstuen


Tirsdag den 21. juni havde Præstegårdshaven besøg af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørnene som brugte formiddagen på leg i haven og på hoppepuderne, kun afbrudt af et traktement:

Daginstitioner


I ugen op til Skt. Hans opstillede elever fra Stjærskolens 0-5. klasse deres tolkning af historien om Noahs Ark i Præstegårdshaven samtidig med hoppepuderne blev brugt godt og grundigt:

Stjærskolen Noas Ark


Sankt Hans aften blev desværre en våd omgang!

Men alligevel blev aftenens program gennemført så godt det lod sig gøre. Grillen var varm til den medbragte aftensmad. Der var underholdning med Abdul, musik, causerier og fællessang med Helen ved klaveret - og det lykkedes også at få ild i Sankt Hans-bålet ved søen:

Sankt Hans aften


Rejsegilde på det nye våbenhusRejsegilde på det nye våbenhus

Torsdag den 16. juni 2016 var dagen, hvor der blev holdt rejsegilde på Stjær kirkes nye våbenhus.

Byggeriets status blev fejret af håndværkere, menighedsråd og ansatte. Forplejningen var som det sig hør og bør til et traditionelt dansk rejsegilde: pølser og øl.

Se indslag fra TV2-østjylland, hvor Carsten Marvig interviewes.

Se flere billeder fra dagen her under:

Rejsegilde


5 dage i et tysk munkekloster5 dage i et tysk munkekloster

-Skulle det nu være bedre i Tyskland? spurgte min hønsepasser.

Nej, det kan jeg jo ikke påstå, men jeg havde lyst til at prøve det.

Jeg har lige været på en dansk retræte på Kloster Nütschau i Nordtyskland. Det er et benediktinerkloster for munke.

Slagordet for benediktinere lyder: Ora et Labore, Bed og Arbejd. Pointen er, at der skal være cirka lige meget af hver, så bønnen så at sige gennemsyrer ens dagligdag.

Vi kom som sagt ikke for at se klosteret, men vi var indlogeret der, havde mødelokale og meditationsrum. Desuden var vi velkomne i deres meget smukke, moderne kirke med glasmosaikker. Der var tidebønner 5 gange om dagen, det er salmer fra det gamle testamente, der læses i vekselvirkning.

En af munkene, en stor, glad mand, gav sig tid til at fortælle os om klosterlivet, da vi kom. Vi spurgte ham, hvorfor han selv var blevet munk. For at få tid nok til at bede, var hans svar, og så selvfølgelig for at være med til at holde himlen åben. Før havde han været katolsk præst, men da arbejdede han altid. Før det forsikringsmand.

Nu nød han godt af at have klostrets faste struktur med tidebønner, gudstjenester og nadver. Ud over det arbejdede han med flygtninge og som pedel på klosteret.

Om flygtninge fortalte han, at der boede flygtninge fx fra Eritrea på klosteret. De var i kirkeasyl, og dels skulle de lære tysk, dels socialiseres og integreres i det tyske samfund. Undervejs så vi, hvordan alle blev behandlet med respekt og omsorg, mens de hjalp til med forskellige opgaver. De skulle ud og leve et almindeligt liv med arbejde og selvforsørgelse, når de blev klar. De skulle jo ikke tvinges ind i et liv som fromme mænd. Det samme gjaldt for de andre, der af den ene eller anden grund havde brug for en tid i klosteret. Det kunne være folk, som havde været i fængsel eller på anden måde var faldet uden for samfundet.

Klosteret er kæmpestort. Ud over os, en lille flok protestanter fra Danmark, boede der mange andre grupper. Desuden var nogen privat indlogeret som turister.

En anden gruppe var i stilhed som os, så dem spiste vi sammen med. Det var tyskere på enkeltretræte hos en lidt stramt udseende, ældre nonne. Hun sad for bordenden, men ellers kom vi af gode grunde reelt ikke til at vide noget om dem. Der var jo ingen af os, der talte.

Men der var masser af andre grupper på besøg. Nogen der dyrkede karate, nogen der var til forelæsninger, nogen der skød med bue og pil, nogen der larmede, når de kom, nogen der drak øl om aftenen og unge mennesker, der pjattede og grinede, mens de lavede akrobatik eller stod og røg en enkelt smøg på tærsklen til klosterområdet.

Når man kom til den meget smukke kirke, blev man venligt vist til rette. Tidebønsbøger her, salmebøger der, og kom endelig indenfor.

Kl. 17.30 var der Vesper med altergang. Som bekendt har katolikkerne en anden opfattelse af nadver, end vi protestanter. Det betyder, at de ikke kan have nadverfællesskab med os, hvorimod det ville være naturligt for os. Samtidig kunne man se, at munkene havde forskellig rang. Nogle havde fine hvide kapper med broderier, de læste eller talte på skift, andre havde den almindelige sorte dragt på i kirken. De havde en mere passiv rolle i kirken, og de fik rakt alterbrødet, mens de hvide selv måtte tage.

Det føltes meget modsætningsfyldt midt i al den imødekommenhed og åbenhed mod verden selv at skulle lægge armen på skrå over hjertet for at markere, at man ikke deltog. Tårerne trillede, mens jeg i stedet modtog en øm velsignelse og fik tegnet et kors i panden. Bagefter spekulerede jeg på, hvad jeg græd over. Var det over selv at skulle sige nej til nadver, var det af sorg over den splittede kirke, eller var det over ømheden i velsignelsen og korset i panden?

Da jeg bagefter gik tur, opdagede jeg, at jeg gik og nynnede:

Gudsfingrene grande
slog kors for din pande.
Guds enbårnes røst
slog kors for dit bryst.
Thi skal ingen djævel dig skade.
Nu kan i din dåb
med salighedshåb
din sjæl og dit hjerte du bade.

Den salme henviser til dåben.

Og som Luther sagde: Enhver, der er krøbet ud af dåben, er præst for Vor Herre.

Så må katolikkerne selv passe deres hierarki og holde styr på, hvem der må få brød tildelt, hvem der selv må tage, og hvem der må drikke vinen.

Så ja, kære hønsepasser, det var en ekstra gevinst at bo på et tysk kloster i 5 dage. Selv om det ikke var mit egentlige ærinde, fandt jeg ud af mange ting om benediktinere. Aldrig havde jeg troet, at et kloster kunne være så åbent og fremsynet. Aldrig havde jeg troet, at munke kunne være så moderne og imødekommende og så bevidste om, hvordan man kan socialisere folk med respekt og omsorg.

Og så er der jo alligevel en grund til, at Luther måtte reformere kirken.

Ingrid Jørgensen

 

 


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 26. maj.

Læs referatet for mødet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlig og du er velkommen til overvære dem.

Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.


Konfirmander 2016Konfirmander 2016

Årets sidste konfirmand blev konfirmeret søndag d. 1. maj.

Se alle her.


Nyt våbenhusNyt våbenhus

I fire år har menighedsrådet arbejdet med at skabe tilfredsstillende adgangsforholde til Stjær kirke. Dem mistede vi nemlig, da det gamle våbenhus blev fjernet i begyndelsen af 70'erne.

Dette arbejde er nu endelig resulteret i, at der bliver bygget et nyt våbenhus.

Der er for nylig afholdt licitation, hvor flere lokale håndværkere har gjort sig gældende, og dermed skal medvirke ved gennemførelsen.

Læs mere her.


Kirkehøjskole sæson 2015-2016Kirkehøjskole sæson 2015-2016

Igen i år er der otte spændende foredrag at vælge mellem. Fire af dem finder sted om aftenen kl. 19.00 og de øvrige kl. 14.00.

Fælles for foredragene gælder, at de alle er af højt fagligt niveau, men dog formidlet på en sådan måde, at vi alle »kan være med«. Deltagelse er gratis.

Man kan frit vælge mellem de enkelte foredrag - eller vælge dem alle. Ældre og gangbesværede er velkomne til at kontakte deres sognepræst vedrørende eventuel kørsel.

Hvert foredrag begynder med en kort gudstjeneste i de respektive kirker, derefter drikker vi kaffe og hører foredrag af cirka 2½ times varighed.

Læs information om de enkelte arrangementer i denne PDF eller under kommende arrangementer.

Næste Kirkehøjskole er onsdag den 2. marts i Storring, hvor vi får besøg af  provst Kræn Christensen.

Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en kirkehøjskole-sæson.


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 28. januar.

Se mødereferatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige og du er velkommen til overvære dem.

Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder normalt kl. 19.00. 

Se mødereferater for tidligere møder her.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for januar, februar og marts er omdelt.

Du kan også læse det her.


Udfasning af kirkegårdsafsnitUdfasning af kirkegårdsafsnit

For at undgå for mange ubenyttede gravsteder spredt over hele kirkegården, har menighedsrådet besluttet at udfase enkelte afsnit af vore to kirkegårde.

Læs mere her for Storring kirkegård og for Stjær kirkegård.


Talenter i Stjær kirkeTalenter i Stjær kirke

Onsdag den 21. oktober 2015 var det igen tid til "Gud og Fællesspisning" - Storring-Stjærs udgave af børnegudstjeneste & aftensmad.

Aftenens overskrift var lignelsen om de betroede talenter, og både Carsten Marvig og vores dygtige pigekor fik vist at de besidder et stort talent.

Læs mere her.


Orientering om det nye våbenhusOrientering om det nye våbenhus

I mere end 40 år har Stjær kirke måttet undvære sit våbenhus. Det forsvandt i 1971, da man frilagde den betydelige granitportal på kirkens sydside.

Granitportalen skal stadig respekteres, så derfor arbejder menighedsrådet et nyt våbenhus tilføjet på nordsiden af kirken.

Læs mere her.


Børne- og SpirekorBørne- og Spirekor

Storring-Stjær kirkers børnekor er blevet en rigtig stor succes og har nu eksisteret i mere end et år.

Børnekoret medvirker ved forskellige arrangementer, og de synger og har det sjovt hver onsdag fra kl 15.30-16.30 i konfirmandstuen i Storring.

Som noget nyt er det nu muligt for de helt små at prøve at synge i kor, da der startes et "Spirekor" op for børn i 0. og 1. klasse.

Læs mere her.


KirkestafettenKirkestafetten

En række kirker i Skanderborg Provsti har samarbejdet om på skift at vise deres kirker frem og fortælle de specielle historier, der knytter sig til dem.

Du kan læse mere om Kirkestafetten i denne folder.

Onsdag den 5. august var det Stjærs tur til at fortælle om vores kirke, hvor Connie Jantzen stod for at informere de mange fremmødte.

Læs mere her.


Årets konfirmanderÅrets konfirmander


BØRNEKORETS DEBUT VED EN HØJMESSE BØRNEKORETS DEBUT VED EN HØJMESSE

Søndag d. 1. marts var dagen hvor børnekoret første gang medvirkede ved en højmesse - og det var en fantastisk oplevelse både for børnene men i aller højeste grad også for folk på bænkene.

Kirken var stuvende fuld af de mange familier, der gerne ville være med. Og applaus fik vi efter alle vore tre indslag – men det bedste var vist vikarpræstens, Mogens Birks sungne takkevers!

Vi havde haft en meget hyggelig optakt til gudstjenesten med ikke mindre end fælles aftensmad, trylleshow og hygge med kortspil og godnathistorier i Konfirmandstuen... og selvfølgelig overnatningen, der heldigvis gav nattesøvn til alle og en fredelig morgen, hvor de fleste fik flettet deres fine lange hår og gjort sig klar til at synge i kirken. Med forældrenes store hjælpsomhed var det en sand fornøjelse at stå for arrangementet, og pigernes indsats i kirken var pragtfuld. Det giver virkelig noget ekstra, når der er noget at synge til og nogen at synge for – og øvet det har vi jo.

Børnekor medvirker ved højmesse


Hver onsdag kommer de glade og sultne kl 15.30, og når vi har spist og snakket og rørt benene lidt, så knokler vi med at lære sange, træne stemmen og øret og opleve glæden ved at synge flere sammen.

Skulle nogen have fået lyst til at være med i børnekoret så kontakt mig endelig – vi optager stadig nye, men det er nemmere at hoppe på når vi starter op med nye sange – så ring og hør nærmere!

Organist og korleder
Charlotte Sejthen (2821 9820)