Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Stjær

24 okt kl. 14:00 - 15:00

Gudstjeneste i Storring

28 okt kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

04 nov kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Stjær

04 nov kl. 14:00 - 14:45

Mulighed for lørdagsdåb i Stjær

10 nov kl. 11:00 - 11:45

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

 • Skivholme-Sjelle-Skjørring
 • Skovby
 • Galten
 • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

DR kommer – kom og vær med!DR kommer – kom og vær med!

Danmarks Radio kommer og optager to gudstjenester i  Storring Kirke onsdag den 5. december kl. 16 og kl. 18.30

Det er gudstjenesterne til De Hellige Tre Konger og anden søndag efter De Hellige Tre Konger.

Der er afsat 1 time og 30 min. pr. optagelse.

Vi vil gerne have kirkebænkene fyldt op, samtidig med at der skal være plads til DR. Vi vil derfor gerne have en tilkendegivelse på om du/I ønsker at være med – tilmeldingen vil være bindende. Tilmeldingen skal ske senest den 15. november. Vi melder tilbage den 21. november, hvordan pladserne bliver fordelt.

Tilmelding kan ske på flere måder:

 • En mail til Ingrid Jørgensen på formand(at)storring-stjaer.dk
 • SMS eller opkald til Ingrid Jørgensen på tlf. 5329 2741
 • Skriftligt ved at udfylde en tilmelding, som afleveres et af følgende steder:
  - I våbenhusene i Stjær eller Storring
  - I Stjær Kirkes postkasse

Ved tilmeldingen skal du/I angive hvilken gudstjeneste (evt. begge), du/I ønsker at deltage i.

Både personale og menighedsråd satser på en solid opbakning.

Alle er velkomne

Storring-Stjær Menighedsråd


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 20. september.

Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er velkommen til overvære dem. Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.

Kommende mødedatoer kan ses her.


Fælles konfirmand-arrangementFælles konfirmand-arrangement

Søndag den 9. september 2018 var konfirmanderne fra Skovby-, Hestehave-, Herskind- samt Stjærskolen til fælles konfirmandtræf i præstegårdshaven i Storring.

Præsterne var fordelt rundt i haven til at modtage konfirmand-grupperne, hvor de hørte forskellige fortællinger fra biblen.

Efterfølgende var alle samlet til en gudstjeneste i Storring kirke.

Slutteligt var der kakao og kiks.

Klik på billederne herunder for at se dem i stor størrelse:


Sognetur til VedersøSognetur til Vedersø

Årets sognetur gik i til Vedersø.

Se billederne og læs om turen her.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for september, oktober og november er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


Musikalske aktiviteter starter op igenMusikalske aktiviteter starter op igen

Babysalmesang:
Et nyt forløb med 6 gange starter torsdag den 13. september kl 11.00 i Stjær kirke. Tilmelding inden 12. september. Læs mere her.

Pigekor:
Pigekoret starter op efter sommerferien onsdag den 22. august kl 15.30-16.30. Læs mere her.

Voksenkor:
Første øveaften er tirsdag den 28. august kl. 19.00 - 20.30 i Konfirmandstuen. Læs mere her.


Skt. Hans aften 2018Skt. Hans aften 2018

Det blev en god aften i præstegårdshaven.

Mange måtte se sig slået på slagmarken, da Stjær Rollespilsgruppe bød op til markslag.


Claus Kolling Duo spillede hits fra da mor og far var børn.


Der blev skrålet med på Volvo b18, danset bookie wooggie m.v. 


Så kom kommunens viceborgmester Frank Damgaard og holdt en båltale. 

Det traditionelle bål var aflyst på grund af tørken. Det holdt os ikke tilbage fra at markere dagen. Det blev en stemningsfuld markering af Sankt Hans og midsommer.


Traditionen tro sluttede aftenen med fællessang, i år mens spejderne stod "fakkelvagt" og bålfadene blussede i sommeraftenen.

Tusind tak for jeres deltagelse i årets sommermøde og Sankt Hans. Uden jer var det ikke muligt.


Sommermøde for 25. gangSommermøde for 25. gang

Nedenstående slideshow viser glimt fra 25 år med sommermøder i Storring Præstegårdshave.

Se også omtalen i det nye kirkeblad.


Tak til de frivilligeTak til de frivillige

Menighedsrådet og præsten har længe haft et stort ønske om at sige tak til sognets mange frivillige, der løfter og løser mange opgaver.

For at værdsætte de frivilliges arbejde modtog de til jul et personligt julekort og en indbydelse til en eftermiddag d. 24. maj.

Det er altid med en vis spænding og sommerfugle i maven, når noget nyt skal søsættes. Men det blev til et par dejlige timer, hvor der blev budt på kaffe, forsommerfristelser, sang og takketale. Så blev ordet sat frit og flere meldte sig på banen med nye forslag til opgaver, der kan løses af frivillige. 

Som afslutning på mødet samledes vi under det store tulipantræ i haven og sang sammen "Velkommen i den grønne lund".

Af hjertet tak for jeres støtte og indput til menighedsrådsarbejdet.


Minikonfirmander 2018Minikonfirmander 2018

I år har minikonfirmanderne været i kirkerne.

Udover bibelhistorie, sang og bøn har de hver gang haft tid til at tegne og på den måde fordybe sig i kirkerummet.

Det kommer der en lille udstilling ud af. Den kan ses i konfirmandstuen i forbindelse med sommermødet.


Årets konfirmanderÅrets konfirmander

Årets konfirmander blev konfirmeret i Stjær Kirke søndag d. 6. maj.

Læs mere her.