Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Storring

28 maj kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

28 maj kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Stjær

04 jun kl. 09:00 - 10:00

Gudstjeneste i Storring

04 jun kl. 10:30 - 11:30

Gudstjeneste i Storring

11 jun kl. 09:30 - 10:15

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjeneste har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

 • Skivholme-Sjelle-Skjørring
 • Skovby
 • Galten
 • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

Gud og fællesspisning torsdag d. 6/4Gud og fællesspisning torsdag d. 6/4

Kirken var fuld, forsamlingshuset var fuldt.

Igen en dejlig Gud og Fællesspisning. Denne gang med imponerende spire- og børnekor.

Tak for det!


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for april, maj og juni er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


Konfirmander i fængselKonfirmander i fængsel

Carsten Marvig har været på tur med konfirmanderne.

Læs mere her.


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 9. marts. Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlig og du er velkommen til overvære dem.

Møderne afholdes sædvanligvis kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Storring.


Korsang for børn og ungeKorsang for børn og unge

Den 11. januar startede koraktiviteterne op igen efter julepausen, og vi bød velkommen til nye drenge og piger.

Hver onsdag er der Spirekor i Stjær kirke kl 14.15 til 15.00. Spirekor er for børn der går i 0. til 3. klasse.

Der er en lille forfriskning til at starte på, og så bliver der med en lidt mere legende tilgang startet op på korsangen. Man er hjertelig velkommen til at komme og prøve det et par gange inden egentlig tilmelding.

For 4. klasse og op er der korøvning i konfirmandstuen kl. 15.30 til 16.30 (tag skolebussen kl. 15.15)

Kontakt korleder Charlotte Sejthen for evt. spørgsmål eller mere information (2821 9820 eller organist(at)storring-stjaer.dk)


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Det nye menighedsråd har på deres første møde torsdag den 24. november konstitueres sig således:

 • Formand: Ingrid Jørgensen, Stjær
 • Næstformand: per Reipurth, Storring
 • Kontaktperson (for medarbejdere): Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Storring: Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Stjær: Bendt Kristensen, Stjær
 • Kasserer: Anton Mikkelsen, Storring
 • Sekretær: Bendt Kristensen, Stjær


Du kan læse mødereferatet her og yderlige oplysninger om det nye menighedsråd her.


Konfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegnKonfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegn

Lørdag den 17. september var 160 konfirmander fra gl. Galten kommune samlet på FDF's Friluftscenter Sletten.

Sletten var rammen om en anderledes dag i konfirmandundervisningen. En dag der inkluderede samarbejde, leg, fantasi og kristendomsformidling - og fysiske aktiviteter.

Konfirmanderne fik en god dag med fart over feltet og spændende opgaver. Ved hjælp af kort skulle de i hold finde 9 forskellige poster/stationer på Slettens område. På hver post var der opgaver, som krævede at hvert enkelt hold kunne arbejde sammen samt bruge hinandens stærke sider og fantasi.

Hver post tog udgangspunkt i et af de kristne tegn – brød, kors, due, trekant, regnbue, anker, skib, lys, hjerte. På hver post var der en kort fortælling der handlede om tegnet, en aktivitet og til slut skulle alle konfirmanderne tage et foto af tegnet.

Idéen med dagen var med andre ord ikke friluftsaktiviteter for aktiviteternes skyld, men for rammen og samarbejdets skyld.

Se billeder for dagen her:

Foto: Geert Mikkelsen


Stjær kirkes nye våbenhus er indvietStjær kirkes nye våbenhus er indviet

Opførelsen af Stjær kirkes nye våbenhus er afsluttet, og den 4. september blev det så indviet.

Biskop Henrik Wigh Poulsen forestod gudstjenesten samt selve indvielsen af våbenhuset.

Indvielse af våbenhus


Efter højtideligheden var der taler, festlig samvær og og et lettere traktement i et til lejligheden opsat telt på kirkegården.

I alt syv taler blev det til:

 • Menighedsrådsformand Leif Christoffersen
 • Biskop Henrik Wigh-Poulsen
 • Sognepræst Carsten Marvig
 • Menighedsrådsmedlem Jørgen Bækgaard
 • Arkitekt Per Kristensen
 • Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen
 • Forhenværende malermester i Stjær Harald Damgård Andersen


Efter flere måneders byggerod på kirkegården og savn af gudstjenester i Stjær kirke er det hele nu overstået, og alle kan glæde sig til, der fremover bliver meget bedre adgangs- og brugsforhold til Stjær kirke.

Se indslag fra TV2 Østjylland her.


Kirkehøjskole Kirkehøjskole

Programmet for kirkehøjskole i 2016-2017 er nu klar.

Læs on line-versionen her.


Sommermøde 2016Sommermøde 2016

Som traditionen bød var der sommeraktiviteter i Præstegårdshaven i Storring i dagene op til Skt. Hans.

I weekenden den 17.-19. juni slog spejderne lejr på marken bag haven, hvor de udfoldede deres friluftsaktiviteter:

Spejderlejr


Søndag den 19. juni kl. 12.00 var der samling ved Stjær Brugs til Caminovandring.

I samarbejde med Storring-Stjær menighedsråd inviterede Stjær Trampesti Laug til caminovandring mellem Stjær og Storring.

Det var en vandring, hvor der var tid til fordybelse på turen til gudstjenesten i Præstegårdshaven. Undervejs var der pause, hvor den medbragte mad og drikke blev nydt. Turen fra Stjær til Præstegårdshaven var på ca. 6 km lang:

Caminovandring


Kl. 14.00 var der gudstjeneste i Præstegårdshaven. Som det ses på billederne her under sang Heide om kap med fuglene under den smukke sommerhimmel:

Friluftsgudstjeneste


Efter gudstjenesten i det fri var der fælles kaffebord og foredrag i Konfirmandstuen.

Menighedsrådsformand Leif Christoffersen fortalte en spændende fortælling om sin egen opvækst. fordraget havde fået titlen ”Fra bydreng til landmand – og fra halvkatolik til hel-lutheraner”:

Kaffe og foredrag i konfirmandstuen


Tirsdag den 21. juni havde Præstegårdshaven besøg af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørnene som brugte formiddagen på leg i haven og på hoppepuderne, kun afbrudt af et traktement:

Daginstitioner


I ugen op til Skt. Hans opstillede elever fra Stjærskolens 0-5. klasse deres tolkning af historien om Noahs Ark i Præstegårdshaven samtidig med hoppepuderne blev brugt godt og grundigt:

Stjærskolen Noas Ark


Sankt Hans aften blev desværre en våd omgang!

Men alligevel blev aftenens program gennemført så godt det lod sig gøre. Grillen var varm til den medbragte aftensmad. Der var underholdning med Abdul, musik, causerier og fællessang med Helen ved klaveret - og det lykkedes også at få ild i Sankt Hans-bålet ved søen:

Sankt Hans aften


Konfirmander 2016Konfirmander 2016

Årets sidste konfirmand blev konfirmeret søndag d. 1. maj.

Se alle her.


Udfasning af kirkegårdsafsnitUdfasning af kirkegårdsafsnit

For at undgå for mange ubenyttede gravsteder spredt over hele kirkegården, har menighedsrådet besluttet at udfase enkelte afsnit af vore to kirkegårde.

Læs mere her for Storring kirkegård og for Stjær kirkegård.


Talenter i Stjær kirkeTalenter i Stjær kirke

Onsdag den 21. oktober 2015 var det igen tid til "Gud og Fællesspisning" - Storring-Stjærs udgave af børnegudstjeneste & aftensmad.

Aftenens overskrift var lignelsen om de betroede talenter, og både Carsten Marvig og vores dygtige pigekor fik vist at de besidder et stort talent.

Læs mere her.


KirkestafettenKirkestafetten

En række kirker i Skanderborg Provsti har samarbejdet om på skift at vise deres kirker frem og fortælle de specielle historier, der knytter sig til dem.

Du kan læse mere om Kirkestafetten i denne folder.

Onsdag den 5. august var det Stjærs tur til at fortælle om vores kirke, hvor Connie Jantzen stod for at informere de mange fremmødte.

Læs mere her.