Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Skovby præstegårdshave

21 maj kl. 14:00 - 15:00

Gudstjeneste i Stjær

27 maj kl. 09:30 - 10:45

Gudstjeneste i Stjær

03 jun kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

03 jun kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Storring

10 jun kl. 09:30 - 10:15

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

Fælles 2. pinsedag i det friFælles 2. pinsedag i det fri

Mandag den 21. maj kl. 14.00

Traditionen tro holder vi i Galten kløverbladet fælles udendørs pinsegudstjeneste 2. pinsedag.

I år bliver det i haven ved sognegården i Skovby.

Kirkernes kor er også i år gået sammen og vil synge for os efter gudstjenesten.


Tak til vore frivilligeTak til vore frivillige

Torsdag den 24. maj kl. 15.30

Så er tiden kommet til at sognets frivillige skal takkes, hyldes, værdsættes og forkæles af præst og menighedsråd.

Det sker torsdag d. 24. maj kl. 15.30 til ca. kl. 17. Vi mødes i konfirmandstuen.

Mød også gerne op, hvis du har lyst til at møde de frivillige og høre om de mange opgaver, de løfter og løser.


STILLINGSOPSLAG SOGNESEKRETÆRSTILLINGSOPSLAG SOGNESEKRETÆR

Sekretær for præster og menighedsråd søges til Galten, Skovby, Skivholme-Sjelle-Skjørring og Storring-Stjær sogne, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en sognesekretær der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der påhviler præster og menighedsråd.

Sekretæropgaverne for præsterne består primært i grundregistrering, dåbsanmeldelser, administration i forbindelse med konfirmander og minikonfirmander samt udarbejdelse af gudstjenestelister og sangblade mv.  Sekretæropgaverne for menighedsrådene består i at varetage de administrative opgaver i forbindelse med møder, personaleadministrative opgaver, elektronisk arkivering mv. samt deltage i relevante møder.
Hertil komme de administrative og praktiske opgaver der opstår i forbindelse med kirkelige aktiviteter i sognene.

Se stillingsopslaget i sin fulde længde på Jobnet eller www.galtenkirke.dk

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse den 1. august 2018 eller snarest herefter.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Se aftalerne her www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8085fortrolig(at)sogn.dk mrk. ”ansøgning” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. maj 2018 kl. 12.00.


Årets konfirmanderÅrets konfirmander

Årets konfirmationer blev konfirmeret i Stjær Kirke søndag d. 6. maj.

Læs mere her.


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 22. marts.

Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er velkommen til overvære dem. Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.

Kommende mødedatoer kan ses her.


"Et letsindigt ord""Et letsindigt ord"

Torsdag 15. marts 2018 havde Stjær kirke besøg af en fremragende trio som med deres utroligt sprudlende facon fik løftet humøret højt blandt de vintertrætte publikummer.

Foto Søren Solkær

Karoline Budtz, vocal, mestrede både adskillige instrumenter og stepdans og gav forrygende fortolkninger af forskellige revy- og swingnumre med et vidunderligt samspil med guitarist Jens Christian Kwella og bassist Peter Friis, der var trådt til i stedet for Kim Mikkelsen.

Et erfarent ensemble med over 100 koncerter bag sig med konceptet "Et letsindigt ord" og helt sikkert mange forude for deres visitkort blev revet væk og opfordringer til CD-indspilninger manglede heller ikke!


BABYSALMESANGBABYSALMESANG

Et nyt forløb i babysalmesang starter op efter sommerferien.

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med.

Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere - og I må gerne komme med ønsker!


Voksenkoret øver hver tirsdagVoksenkoret øver hver tirsdag

Tirsdag aften kl. 19-20.30 er voksenkorets øveaftener.

Koret er båret af sangglæde og højt humør, og der bliver sunget både rytmiske og klassiske korarrangementer - kendte såvel som nye sange.

Der er plads til nye sangere i koret og kom gerne et par gange og prøv det.

Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring men lyst til sang og godt kammeratskab - og at man kan synge rent. Den nuværende flok har sunget sammen i flere år, så derfor er det godt med lidt sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan næsten alle uden problemer, men er du i tvivl, skal du ikke holde dig tilbage men kom og vær med et par gange.

Koret øver også salmesang, da korets medlemmer medvirker som kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af søndagsgudstjenesterne. Det er en dejlig opgave at have så glæd dig til det!

mvh. korleder og organist
Charlotte Sejthen