Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Stjær

30 jul kl. 09:30 - 10:15

Lørdagsdåb i Stjær

05 aug kl. 11:00 - 12:00

Gudstjeneste i Stjær

06 aug kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Storring

13 aug kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

20 aug kl. 09:30 - 10:15

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

 • Skivholme-Sjelle-Skjørring
 • Skovby
 • Galten
 • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

'Kunigunde' 'Kunigunde'

Voksenkoret under ledelse af Kirsten Mehlsen genopførte Skt. Hans aften 2017 operaparodien 'Kunigunde'.

Kirsten Mehlsen har stået i spidsen for voksenkoret siden starten for 7 år siden, men har nu valgt at takke af, så aftenens optræden var samtidig den sidste fra hendes side. Vi siger 1000 tak til Kirsten for hendes store indsat.

Ny korleder bliver vores egen organist og leder af børnekoret, Charlotte Sejten.


SpejderlejrSpejderlejr

Spejderne havde tre dejlige dage på marken bag haven og i Præsteskoven:


Arbejdsfolk i PræstegårdshavenArbejdsfolk i Præstegårdshaven

I dag onsdag ligger hoppepuderne flade.

Hun, som ejer disse roser, bliver student, så Hr. og fru Marvig har travlt med at sætte hue på.

Imens arbejdes der ihærdigt i haven. Seks stærke mænd, tre fra menighedsrådet og tre frivillige, gør klar til fredag.


Den nye scene, som Kurt Larsen har haft travlt med at gøre færdig, tages i brug. Det store telt rejses på scenen, og den mindre pavillon flyttes til græsplænen.

Sideløbende fyldes den store familiegrill først med tørt træ, dernæst med grillbrikketter


Bålet står og venter:

Det holder sig i hvert fald tørt indtil fredag...


Stjærskolen besøger haven tirsdag d. 20/6Stjærskolen besøger haven tirsdag d. 20/6

Endnu en vellykket dag i præstegårdshaven er gået.

Cirka 100 børn fra indskolingen på Stjærskolen besøgte haven.

Ud over der blev brugt en masse energi på hoppepudderne, nød børnene tydeligvis de mange udfoldelsesmuligheder den store have byder på. Interessant var det at se hvordan børnene selv satte lege i gang uden vi voksnes indblanding og styring. Der var ingen gråd, jammer og klage - kun børn der nød den fri legs rige muligheder i fulde omdrejninger.


Lotte og Gitte sørgede for vederkvægende forfriskninger.


Slutteligt blev de alle fotograferet foran det flotte "Luthertræ" - som de selv har skabt!


Børnehaven og vuggestuen på besøgBørnehaven og vuggestuen på besøg

Mandag den 19. juni er er det børnehaven og vuggestuen, der er på besøg i Præstegårdshaven.

I går var det de voksne, der havde deres Camino-vandring, men i dag laver børnehavebørnene deres helt egen vandring - denne gang dog den lige vej mellem Stjær og Storring.


Til trods for den lange vandretur for de korte ben, var der gode kræfter tilbage til hoppepuderne.

Der bliver fortæret en del gulerødder, agurker og vandmeloner undervejs; ligesom der er god gang i vanddunkene.

Der bliver også en enkelt kop kaffe til de voksne.


Så er sommermødet igangSå er sommermødet igang

Søndag den 18. juni var den første dag i sommermødet.

Allerede inden vi kommer, er indskolingens Luthertræer sat op. Meget fine træer med håb og ønsker til den sidste dag på jorden, jvf. Luthers udsagn: hvis Jorden går under i morgen, vil jeg plante et træ i dag!


Bragende solskinsvejr. En pilgrimstur fra Stjær til Storring, gudstjeneste i præstegårdshaven og foredrag og kaffe.


Med en lille omvej gennem Stenskoven sniger vandringen sig op på 6 kilometer. Det var let at holde varmen på en tur med tid til reflektion og samtale. Der var både gengangere fra sidste år og nye deltagere, så det var rigtig dejligt.


I år blev gudstjenesten i haven afholdt af Bennedikte Vejlby Baggesgaard. Hun talte bla om bekymringsløshed. Som besætning vores sædvanlige crew: Charlotte Seithen på klaver, og Heidi både som forsanger og med solosang fra 100 nye salmer.


På trods af junidagens varme solskin blev mange tilbage for at høre Bennediktes fremragende foredrag om demens. Hun talte med humor og alvor om erfaringer med at have sin gamle far boende. Der var stor lydhørhed blandt publikum; mange havde lyst til at byde ind. Det er vel et emne, der på en eller anden måde berører os alle.


VoksenkoretVoksenkoret

HURRA - det lykkedes for os at finde en ny korleder!

Vi er i den heldige situation at vores dygtige organist og leder af børnekoret, Charlotte Sejthen, også gerne vil påtage sig at lede voksenkoret.

Koret modtog nyheden med stor glæde og forventning da det blev offentliggjort.

Da Charlotte har fast fridag mandag, er vi blevet enige om at flytte øveaftenen til tirsdag.

Voksenkorets sidste optræden før sommerferien er  Sct. Hans aften hvor vi genopfører operaen ”Kunigunde” i præstegårdshaven.

Der er som altid plads til nye friske stemmer i koret så kom bare frejdigt frem. Vi starter den nye sæson tirsdag d. 12. september i konfirmandstuen.

Vel mødt


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 8. juni. Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlig og du er velkommen til overvære dem.

Møderne afholdes sædvanligvis kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Storring.


Sommermøde 2017 i PræstegårdshavenSommermøde 2017 i Præstegårdshaven

I hele ugen op til Skt. Hans 2017 vil der være liv og glæde i Præstegårdshaven i Storring.

Fredag d. 16/6, Luthertræ
Om eftermiddagen ”plantes” Stjærskolens Luthertræ.

I forbindelse med Sommermødet i Storring Præstegårdshave udstiller Stjærskolen deres fortolkning af et træ og begrebet håb. Træerne vil være inspireret af Luther og historien om, at han til spørgsmålet: "hvad vil du gøre, hvis Verden går under i morgen?" skulle have svaret: "gå ud og plante et træ i dag"

Søndag d. 18/6, Camino-vandring
Kl. 12.00 er der afgang fra Brugsen i Stjær. Læs mere i Kirkebladet på side 18.

Søndag d. 18/6, Friluftsgudstjeneste
Kl. 14.00 afholdes gudstjeneste ved Carsten Marvig og Bennedikte Vejlby Baggesgaard i Præstegårdshaven. I tilfælde af meget dårlig vejr rykker vi ind i Konfirmandstuen. Medbring evt. havestol el. lign.

Søndag d. 18/6, Kaffebord og foredrag
Efter friluftsgudstjenesten er der kaffe/the med kage samt efterfølgende foredrag og debat ved Bennedikte Vejlby Baggesgaard i Konfirmandstuen.

Overskriften for foredraget er "Prisen for at leve længe er, at man bliver gammel". For 2 år siden tog Benedikte sin gamle, smådemente far hjem at bo hos hende og hendes familie. Hun fortæller om de glæder og udfordringer det giver i hverdagen. For familien – og for den gamle bedstefar. Hun forsøger at give sit bud på, hvordan vi kan møde og favne den demente næste, vi møder – også og ikke mindst med humor.

Mandag d. 19/6, Børnehaven besøger haven

Tirsdag d. 20/6, Stjærskolens indskoling besøger haven

Torsdag d. 22/6, Vuggestuen og dagplejen besøger haven

Fredag d. 23/6, Spejderne kommer
Spejderne kommer og slår lejr med bål, overnatning i telt og meget meget andet.

Fredag d. 23/6, Skt. Hans aften
Programmet for aftenen er:

 • Kl. 18.00, Grillen tændes
 • Kl. 19.00, Abdul underholder
 • Kl. 19.30, Karsten Holm kommer med sit Kim Larsen-show
 • Kl. 20.30, Voksenkoret genopfører operaparodien 'Kunigunde'
 • Kl. 21.15, Fællessang
 • Kl. 21.30, Bålet tændes

Vel mødt til en dag i det grønne.


Gud og fællesspisning torsdag d. 6/4Gud og fællesspisning torsdag d. 6/4

Kirken var fuld, forsamlingshuset var fuldt.

Igen en dejlig Gud og Fællesspisning. Denne gang med imponerende spire- og børnekor.

Tak for det!


Konfirmander i fængselKonfirmander i fængsel

Carsten Marvig har været på tur med konfirmanderne.

Læs mere her.MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Det nye menighedsråd har på deres første møde torsdag den 24. november konstitueres sig således:

 • Formand: Ingrid Jørgensen, Stjær
 • Næstformand: per Reipurth, Storring
 • Kontaktperson (for medarbejdere): Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Storring: Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Stjær: Bendt Kristensen, Stjær
 • Kasserer: Anton Mikkelsen, Storring
 • Sekretær: Bendt Kristensen, Stjær


Du kan læse mødereferatet her og yderlige oplysninger om det nye menighedsråd her.


Konfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegnKonfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegn

Lørdag den 17. september var 160 konfirmander fra gl. Galten kommune samlet på FDF's Friluftscenter Sletten.

Sletten var rammen om en anderledes dag i konfirmandundervisningen. En dag der inkluderede samarbejde, leg, fantasi og kristendomsformidling - og fysiske aktiviteter.

Konfirmanderne fik en god dag med fart over feltet og spændende opgaver. Ved hjælp af kort skulle de i hold finde 9 forskellige poster/stationer på Slettens område. På hver post var der opgaver, som krævede at hvert enkelt hold kunne arbejde sammen samt bruge hinandens stærke sider og fantasi.

Hver post tog udgangspunkt i et af de kristne tegn – brød, kors, due, trekant, regnbue, anker, skib, lys, hjerte. På hver post var der en kort fortælling der handlede om tegnet, en aktivitet og til slut skulle alle konfirmanderne tage et foto af tegnet.

Idéen med dagen var med andre ord ikke friluftsaktiviteter for aktiviteternes skyld, men for rammen og samarbejdets skyld.

Se billeder for dagen her:

Foto: Geert Mikkelsen


Stjær kirkes nye våbenhus er indvietStjær kirkes nye våbenhus er indviet

Opførelsen af Stjær kirkes nye våbenhus er afsluttet, og den 4. september blev det så indviet.

Biskop Henrik Wigh Poulsen forestod gudstjenesten samt selve indvielsen af våbenhuset.

Indvielse af våbenhus


Efter højtideligheden var der taler, festlig samvær og og et lettere traktement i et til lejligheden opsat telt på kirkegården.

I alt syv taler blev det til:

 • Menighedsrådsformand Leif Christoffersen
 • Biskop Henrik Wigh-Poulsen
 • Sognepræst Carsten Marvig
 • Menighedsrådsmedlem Jørgen Bækgaard
 • Arkitekt Per Kristensen
 • Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen
 • Forhenværende malermester i Stjær Harald Damgård Andersen


Efter flere måneders byggerod på kirkegården og savn af gudstjenester i Stjær kirke er det hele nu overstået, og alle kan glæde sig til, der fremover bliver meget bedre adgangs- og brugsforhold til Stjær kirke.

Se indslag fra TV2 Østjylland her.


Kirkehøjskole Kirkehøjskole

Programmet for kirkehøjskole i 2016-2017 er nu klar.

Læs on line-versionen her.


Sommermøde 2016Sommermøde 2016

Som traditionen bød var der sommeraktiviteter i Præstegårdshaven i Storring i dagene op til Skt. Hans.

I weekenden den 17.-19. juni slog spejderne lejr på marken bag haven, hvor de udfoldede deres friluftsaktiviteter:

Spejderlejr


Søndag den 19. juni kl. 12.00 var der samling ved Stjær Brugs til Caminovandring.

I samarbejde med Storring-Stjær menighedsråd inviterede Stjær Trampesti Laug til caminovandring mellem Stjær og Storring.

Det var en vandring, hvor der var tid til fordybelse på turen til gudstjenesten i Præstegårdshaven. Undervejs var der pause, hvor den medbragte mad og drikke blev nydt. Turen fra Stjær til Præstegårdshaven var på ca. 6 km lang:

Caminovandring


Kl. 14.00 var der gudstjeneste i Præstegårdshaven. Som det ses på billederne her under sang Heide om kap med fuglene under den smukke sommerhimmel:

Friluftsgudstjeneste


Efter gudstjenesten i det fri var der fælles kaffebord og foredrag i Konfirmandstuen.

Menighedsrådsformand Leif Christoffersen fortalte en spændende fortælling om sin egen opvækst. fordraget havde fået titlen ”Fra bydreng til landmand – og fra halvkatolik til hel-lutheraner”:

Kaffe og foredrag i konfirmandstuen


Tirsdag den 21. juni havde Præstegårdshaven besøg af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørnene som brugte formiddagen på leg i haven og på hoppepuderne, kun afbrudt af et traktement:

Daginstitioner


I ugen op til Skt. Hans opstillede elever fra Stjærskolens 0-5. klasse deres tolkning af historien om Noahs Ark i Præstegårdshaven samtidig med hoppepuderne blev brugt godt og grundigt:

Stjærskolen Noas Ark


Sankt Hans aften blev desværre en våd omgang!

Men alligevel blev aftenens program gennemført så godt det lod sig gøre. Grillen var varm til den medbragte aftensmad. Der var underholdning med Abdul, musik, causerier og fællessang med Helen ved klaveret - og det lykkedes også at få ild i Sankt Hans-bålet ved søen:

Sankt Hans aften


Konfirmander 2016Konfirmander 2016

Årets sidste konfirmand blev konfirmeret søndag d. 1. maj.

Se alle her.


Udfasning af kirkegårdsafsnitUdfasning af kirkegårdsafsnit

For at undgå for mange ubenyttede gravsteder spredt over hele kirkegården, har menighedsrådet besluttet at udfase enkelte afsnit af vore to kirkegårde.

Læs mere her for Storring kirkegård og for Stjær kirkegård.


Talenter i Stjær kirkeTalenter i Stjær kirke

Onsdag den 21. oktober 2015 var det igen tid til "Gud og Fællesspisning" - Storring-Stjærs udgave af børnegudstjeneste & aftensmad.

Aftenens overskrift var lignelsen om de betroede talenter, og både Carsten Marvig og vores dygtige pigekor fik vist at de besidder et stort talent.

Læs mere her.


KirkestafettenKirkestafetten

En række kirker i Skanderborg Provsti har samarbejdet om på skift at vise deres kirker frem og fortælle de specielle historier, der knytter sig til dem.

Du kan læse mere om Kirkestafetten i denne folder.

Onsdag den 5. august var det Stjærs tur til at fortælle om vores kirke, hvor Connie Jantzen stod for at informere de mange fremmødte.

Læs mere her.