Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Storring

05 aug kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

12 aug kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

19 aug kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

19 aug kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Stjær

26 aug kl. 10:30 - 11:15

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

Skt. Hans aften 2018Skt. Hans aften 2018

Det blev en god aften i præstegårdshaven.

Mange måtte se sig slået på slagmarken, da Stjær Rollespilsgruppe bød op til markslag.


Claus Kolling Duo spillede hits fra da mor og far var børn.


Der blev skrålet med på Volvo b18, danset bookie wooggie m.v. 


Så kom kommunens viceborgmester Frank Damgaard og holdt en båltale. 

Det traditionelle bål var aflyst på grund af tørken. Det holdt os ikke tilbage fra at markere dagen. Det blev en stemningsfuld markering af Sankt Hans og midsommer.


Traditionen tro sluttede aftenen med fællessang, i år mens spejderne stod "fakkelvagt" og bålfadene blussede i sommeraftenen.

Tusind tak for jeres deltagelse i årets sommermøde og Sankt Hans. Uden jer var det ikke muligt.

Sommermødeudvalget evaluerer onsdag den 27/6, så hvis du vil give dit besyv med er du velkommen til at kontakte Carsten Marvig eller Hanne Øvlisen (formand for sommermødeudvalget)


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for juni, juli og august er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


Sommermøde for 25. gangSommermøde for 25. gang

Nedenstående slideshow viser glimt fra 25 år med sommermøder i Storring Præstegårdshave.

Se også omtalen i det nye kirkeblad.


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 31. maj.

Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er velkommen til overvære dem. Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.

Kommende mødedatoer kan ses her.


Tak til de frivilligeTak til de frivillige

Menighedsrådet og præsten har længe haft et stort ønske om at sige tak til sognets mange frivillige, der løfter og løser mange opgaver.

For at værdsætte de frivilliges arbejde modtog de til jul et personligt julekort og en indbydelse til en eftermiddag d. 24. maj.

Det er altid med en vis spænding og sommerfugle i maven, når noget nyt skal søsættes. Men det blev til et par dejlige timer, hvor der blev budt på kaffe, forsommerfristelser, sang og takketale. Så blev ordet sat frit og flere meldte sig på banen med nye forslag til opgaver, der kan løses af frivillige. 

Som afslutning på mødet samledes vi under det store tulipantræ i haven og sang sammen "Velkommen i den grønne lund".

Af hjertet tak for jeres støtte og indput til menighedsrådsarbejdet.


Minikonfirmander 2018Minikonfirmander 2018

I år har minikonfirmanderne været i kirkerne.

Udover bibelhistorie, sang og bøn har de hver gang haft tid til at tegne og på den måde fordybe sig i kirkerummet.

Det kommer der en lille udstilling ud af. Den kan ses i konfirmandstuen i forbindelse med sommermødet.


STILLINGSOPSLAG SOGNESEKRETÆRSTILLINGSOPSLAG SOGNESEKRETÆR

Sekretær for præster og menighedsråd søges til Galten, Skovby, Skivholme-Sjelle-Skjørring og Storring-Stjær sogne, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en sognesekretær der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der påhviler præster og menighedsråd.

Sekretæropgaverne for præsterne består primært i grundregistrering, dåbsanmeldelser, administration i forbindelse med konfirmander og minikonfirmander samt udarbejdelse af gudstjenestelister og sangblade mv.  Sekretæropgaverne for menighedsrådene består i at varetage de administrative opgaver i forbindelse med møder, personaleadministrative opgaver, elektronisk arkivering mv. samt deltage i relevante møder.
Hertil komme de administrative og praktiske opgaver der opstår i forbindelse med kirkelige aktiviteter i sognene.

Se stillingsopslaget i sin fulde længde på Jobnet eller www.galtenkirke.dk

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse den 1. august 2018 eller snarest herefter.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Se aftalerne her www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8085fortrolig(at)sogn.dk mrk. ”ansøgning” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. maj 2018 kl. 12.00.


Årets konfirmanderÅrets konfirmander

Årets konfirmander blev konfirmeret i Stjær Kirke søndag d. 6. maj.

Læs mere her.


"Et letsindigt ord""Et letsindigt ord"

Torsdag 15. marts 2018 havde Stjær kirke besøg af en fremragende trio som med deres utroligt sprudlende facon fik løftet humøret højt blandt de vintertrætte publikummer.

Foto Søren Solkær

Karoline Budtz, vocal, mestrede både adskillige instrumenter og stepdans og gav forrygende fortolkninger af forskellige revy- og swingnumre med et vidunderligt samspil med guitarist Jens Christian Kwella og bassist Peter Friis, der var trådt til i stedet for Kim Mikkelsen.

Et erfarent ensemble med over 100 koncerter bag sig med konceptet "Et letsindigt ord" og helt sikkert mange forude for deres visitkort blev revet væk og opfordringer til CD-indspilninger manglede heller ikke!


BABYSALMESANGBABYSALMESANG

Et nyt forløb i babysalmesang starter op efter sommerferien.

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med.

Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere - og I må gerne komme med ønsker!


Voksenkoret øver hver tirsdagVoksenkoret øver hver tirsdag

Tirsdag aften kl. 19-20.30 er voksenkorets øveaftener.

Koret er båret af sangglæde og højt humør, og der bliver sunget både rytmiske og klassiske korarrangementer - kendte såvel som nye sange.

Der er plads til nye sangere i koret og kom gerne et par gange og prøv det.

Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring men lyst til sang og godt kammeratskab - og at man kan synge rent. Den nuværende flok har sunget sammen i flere år, så derfor er det godt med lidt sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan næsten alle uden problemer, men er du i tvivl, skal du ikke holde dig tilbage men kom og vær med et par gange.

Koret øver også salmesang, da korets medlemmer medvirker som kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af søndagsgudstjenesterne. Det er en dejlig opgave at have så glæd dig til det!

mvh. korleder og organist
Charlotte Sejthen