Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Stjær

24 dec kl. 13:30 - 14:15

Gudstjeneste i Storring

24 dec kl. 14:45 - 15:30

Gudstjeneste i Stjær

24 dec kl. 16:00 - 16:45

Gudstjeneste i Stjær

25 dec kl. 09:00 - 10:00

Gudstjeneste i Storring

25 dec kl. 10:30 - 11:30

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

Julen blev sunget og blæst indJulen blev sunget og blæst ind

Torsdag den 14. december var der Luciaoptog i Storring kirke.

Lyset blev helt slukket, før optoget af piger fra korene kom ind med lys og sang.

Et yndigt syn var det, og så dygtige de er blevet de små og de store piger.

Imponerende optræden  under ledelse af Charlotte Sejthen. Det lyser ud af pigerne, at de kan lide at være der, og det er dejligt at se, hvordan de tager forskellige udfordringer på sig.

Imellem pigernes kor- og solosang var der fællessang. Alle de dejlige juleklassikere med fuld kraft på stemmerne af alle i kirken.

Og som noget helt nyt, spillede Marie R. Sørensen på trompet. Marie går i 7. klasse og er mangeårigt medlem af pigekoret.

Skønt at vi nu af “egne rækker” kan stille med trompet både sammen med koret og som postludium sammen med Charlotte og orgelet. Det lover godt for fremtiden. Tak for det.

Ingrid Jørgensen


Carsten Marvigs 25 års jubilæumCarsten Marvigs 25 års jubilæum

Læs her hvordan ”vores allesammens præst” blev fejret søndag den 10. december.


BrændesalgBrændesalg

Der er mulighed for, at du selv kan skove og lave dit eget brænde fra Præstegårdsskoven.

Der er løvtræ i forskellige størrelser, og prisen er 200 kr. pr. kasserummeter.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Anton Mikkelsen .


Kirkegårdene i vinterperiodenKirkegårdene i vinterperioden

Vores graver opsagde sit arbejde pr 1. oktober 2016, og vi får først ny graver 1. februar 2018.

Vi må derfor gøre opmærksom på at den vanlige standard ikke kan holdes hele perioden.

Kirkegårdene er gjort vinterklar af et vikarfirma, som både har klippet hækkene pænt og sørget for fjernelse af visne blade samt pyntning med gran.

Hvis man oplever problemer f.eks. med manglende grandækning, er man velkommen til at henvende sig til kirkeværgerne.

Kirkeværgerne Bendt Kristensen og Jørgen Bækgaard


Suppleringsvalg i Storring/HøverSuppleringsvalg i Storring/Høver

Vi mangler to menighedsrådsmedlemmer i Storring/Høver.

Derfor skal vi have suppleringsvalg i foråret 2018. Der er brug for folk, som har lyst til at være en del af kirken. Der er brug for alle slags kompetencer, nogen laver kaffe, nogen arrangerer aktiviteter, nogen passer på kirkerne etc. Alle bliver en del af et engageret fællesskab. Vi nykonstituerer os efter valget, så alle får mulighed for at byde ind på det, som de er gode til. Arbejdet begynder i marts måned.

Det nuværende råd er velfungerende. Vi er ved at have overblik over opgaverne og årets gang. Vi er meget forskellige, vi har det hyggeligt sammen, vi deler opgaverne og er parat til at tage imod nye medlemmer. Vi har suppleanter i Stjær, men det er medlemmer fra Storring og Høver, vi har brug for. Der skulle gerne findes to medlemmer og et par suppleanter.

Man skal være opmærksom på, at der som regel ikke bliver egentligt valg, men at alt bliver afgjort på opstillingsmødet, som bliver torsdag den 11. januar kl 19.00 i konfirmandstuen.

Alle fra Storring/Høver sogn er velkomne. Alle medlemmer fra Storring/Høver sogn kan stille op og har stemmeret.

Storring-Stjær Menighedsråd


NyansættelserNyansættelser

Menighedsrådet har nu ansat en ny kirketjener til Stjær kirke samt en graver til begge kirkegårde.

Bente Riishøj Hansen starter allerede på søndag d. 3. december, 1. søndag i advent. Bente vil i opstartsfasen få støtte af vores kirketjener i Storring, Helle Fischer.

Vi siger velkommen til Bente og ser frem til samarbejdet.

Ny graver er Hans-Henrik Jakobsen, som tiltræder til 1. februar 2018. Hans-Henrik kommer fra en stilling som graver ved Harlev kirke, hvor han har været ansat i 11 år.

Vi glæder os meget til at byde Hans-Henrik velkommen.

Menighedsrådet


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 16. oktober.

Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er velkommen til overvære dem. Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for december, januar og februar er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


LutherfejringLutherfejring

Storring-Stjær sogne har siden sommeren 2017 på forskellig vis markeret 500-året for starten af reformationen.

Der har været studiekreds-aftener om Luther, musik i natten og kirke-tese-dørene i Storring og Stjær blev flittigt brugt.

I Storring slog konfirmanderne teser op, og i Stjær var det 8. klasse fra Stjærskolen, der slog de første teser op.

Ved Gud og Fællesspisning blev Luther levendegjort i skikkelse af Carsten Marvig, og i forsamlingshuset bød Michéle efterfølgende på mad inspireret af det, der blev spist i Luthers hjem.


Søndag den 29. oktober 2017 var datoen, hvor den egentlige Lutherfejring foregik.

Det skete ved festgudstjenester i både Storring og Stjær kirker. Her indgik teserne, ligesom der var messesang, korsang - på dansk og latin. Den flotte Lutherdragt som frivillige har syet erstattede præstekjolen. Luthertræer blev plantet med efterfølgende smagsprøver af Lutherøl og Luthervand.


Voksenkoret øver hver tirsdagVoksenkoret øver hver tirsdag

Tirsdag aften kl. 19-20.30 er voksenkorets øveaftener.

Koret er båret af sangglæde og højt humør, og der bliver sunget både rytmiske og klassiske korarrangementer - kendte såvel som nye sange.

Der er plads til nye sangere i koret og kom gerne et par gange og prøv det.

Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring men lyst til sang og godt kammeratskab - og at man kan synge rent. Den nuværende flok har sunget sammen i flere år, så derfor er det godt med lidt sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan næsten alle uden problemer, men er du i tvivl, skal du ikke holde dig tilbage men kom og vær med et par gange.

Koret øver også salmesang, da korets medlemmer medvirker som kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af søndagsgudstjenesterne. Det er en dejlig opgave at have så glæd dig til det!

mvh. korleder og organist
Charlotte Sejthen


KirkehøjskolenKirkehøjskolen

Kirkehøjskolen er et fælles projekt for alle sognene i Galten-området.

Vi begynder hver gang med en kort gudstjeneste i den tilhørende kirke.

Derefter drikker vi kaffe og hører foredrag.

Vi forventer at kirkehøjskolen varer ca. 2½ time.

Det er gratis at deltage i Kirkehøjskolen, og man kan deltage i alle arrangementer eller vælge enkelte.

Læs om alle Kirkehøjskolens arrangementer i sæson 2017-2018.