Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Kirkehøjskole i Storring kirke

21 mar kl. 19:00 - 19:30

Gudstjeneste i Storring

25 mar kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

25 mar kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Stjær

29 mar kl. 17:00 - 18:00

Meditativ gudstjeneste i Storring

30 mar kl. 10:30 - 11:30

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

"Et letsindigt ord""Et letsindigt ord"

Torsdag 15. marts 2018 havde Stjær kirke besøg af en fremragende trio som med deres utroligt sprudlende facon fik løftet humøret højt blandt de vintertrætte publikummer.

Foto Søren Solkær

Karoline Budtz, vocal, mestrede både adskillige instrumenter og stepdans og gav forrygende fortolkninger af forskellige revy- og swingnumre med et vidunderligt samspil med guitarist Jens Christian Kwella og bassist Peter Friis, der var trådt til i stedet for Kim Mikkelsen.

Et erfarent ensemble med over 100 koncerter bag sig med konceptet "Et letsindigt ord" og helt sikkert mange forude for deres visitkort blev revet væk og opfordringer til CD-indspilninger manglede heller ikke!


KirkehøjskoleforedragKirkehøjskoleforedrag

Onsdag den 21. marts kl. 19.00

Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.

Derefter foredrag i sognegården ved lektor Kasper Bro Larsen:

"Rembrandt som bibelfortolker"

Rembrandt er kendt som en af kunsthistoriens største illustratorer af det bibelske univers. Men han er mere end det. Han ville også nyfortolke og formidle Bibelens fortællinger. Hvordan Rembrandt gjorde, skal vi se i dette billedforedrag. Foredraget er en vandring gennem Bibelen med Rembrandt som guide. I anledning af den forestående påske slutter vandreturen med Rembrandts fascinerende fortolkninger af Jesu lidelseshistorie og opstandelse.

Kasper Bro Larsen er lektor i teologi på Aarhus Universitet med speciale i Bibelen og dens historie. Han har bl.a. sammen med kolleger udgivet bogen Rembrandt som bibelfortolker (Forlaget Aros, Frederiksberg). 


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 8. marts.

Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er velkommen til overvære dem. Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.

Kommende mødedatoer kan ses her.


Årets konfirmanderÅrets konfirmander

Konfirmation bliver i år i Stjær kirke d. 6. maj.

Læs mere her.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for marts, april og maj er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


BrændesalgBrændesalg

Der er mulighed for, at du selv kan skove og lave dit eget brænde fra Præstegårdsskoven.

Der er løvtræ i forskellige størrelser, og prisen er 200 kr. pr. kasserummeter.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Anton Mikkelsen .


Menighedsrådsrådet fuldtalligtMenighedsrådsrådet fuldtalligt

På opstillingsmøde den 11. januar 2018 i Storring fik vi heldigvis to nye kandidater til menighedsrådet.

Det er Anni Rosenkilde Thomsen og Anita Albert Jensen, begge fra Høver.

Hjertelig velkommen til dem!

Da der er ikke indkommet yderligere lister, betyder det, at selve valget er aflyst! Herefter er der forskellige procedurer, der skal overholdes: besked til stiftet, underskrivelse af menighedsrådsløftet og nykonstituering i menighedsrådet.

Det betyder, at Anni og Anita kommer med til deres første møde i menighedsrådet torsdag den 22. marts, hvor vi bl.a. præsenterer os for hinanden, fordeler de forskellige roller og udvalgsposter, og Anni og Anita skriver under på menighedsrådsløftet.

Ingrid Jørgensen
formand


10 års jubilæum for Heidi Gargulak10 års jubilæum for Heidi Gargulak

Søndag den 21. januar 2018 skinnede Heidi om kap med solen, da vi fejrede, at vi  nu i 10 år har haft glæde af Heidi som kirkesanger.

Som Heidi så mange gange før har gjort det, løftede hun også den dag gudstjenesten op på et himmelsk niveau, da hun (og Charlotte) gjorde præ- og postludium til noget helt specielt.

Ved den efterfølgende kirkekaffe med fødselsdagskage overrakte Jørgen Bækgaard på menighedsrådets vegne en buket, og Carsten Marvig takkede Heidi for 10 gode år - og Heidi lovede at "nappe" 10 mere!


BABYSALMESANG starter op igen efter nytårBABYSALMESANG starter op igen efter nytår

Et nyt forløb i babysalmesang starter op den 25. januar 2018 kl. 11.00 i Stjær kirke (tilmelding senest den 24/1).

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med.

Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere - og I må gerne komme med ønsker!

Forløbet plejer at løbe over 6 uger og varer hver gang ca. 35 min. Vi begynder kl. 11.00. Vi runder af med en lille forfriskning  i våbenhuset og hyggelig snak.

Husk et varmt underlag til den lille.

Deltagelsen er gratis og der kræves ingen forudsætninger – bare lysten til en dejlig stund med den lille.

Mange hilsener

organist Charlotte Sejthen

Tlf. 2821 9820
E-mail organist(at)storring-stjaer.dk


Voksenkoret øver hver tirsdagVoksenkoret øver hver tirsdag

Tirsdag aften kl. 19-20.30 er voksenkorets øveaftener.

Koret er båret af sangglæde og højt humør, og der bliver sunget både rytmiske og klassiske korarrangementer - kendte såvel som nye sange.

Der er plads til nye sangere i koret og kom gerne et par gange og prøv det.

Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring men lyst til sang og godt kammeratskab - og at man kan synge rent. Den nuværende flok har sunget sammen i flere år, så derfor er det godt med lidt sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan næsten alle uden problemer, men er du i tvivl, skal du ikke holde dig tilbage men kom og vær med et par gange.

Koret øver også salmesang, da korets medlemmer medvirker som kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af søndagsgudstjenesterne. Det er en dejlig opgave at have så glæd dig til det!

mvh. korleder og organist
Charlotte Sejthen