Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Stjær

04 sep kl. 14:00 - 15:00

Gudstjeneste i Storring

11 sep kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

18 sep kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

18 sep kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i haven

25 sep kl. 14:00 - 15:00

Lukning af Stjær kirkeLukning af Stjær kirke

Stjær kirke er midlertidig lukket på grund af opførelse af nyt våbenhus.

Dato for indvielse af våbenhuset er den 4. september.

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjeneste har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

Indvielse af Stjær kirkes nye våbenhusIndvielse af Stjær kirkes nye våbenhus

Opførelsen af det ny våbenhus til Stjær kirke er nu så langt, at der er fastsat en ibrugtagelse og indvielse til den 4. september.

Biskop Henrik Wigh Poulsen vil kl. 14.00 forestå en gudstjeneste og selve indvielsen af våbenhuset. Foruden biskoppen – og naturligvis vores egen sognepræst - vil også provst Jette Marie Bundgaard Nielsen og provstiudvalget (der har bevilget de fleste penge til opførelsen) være til stede.

Våbenhus klar til indvielse


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for september, oktober og november er færdig, og når dette læses også omdelt.

Læs on line-versionen her.


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der  er afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 18. august.

Læs referatet for mødet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlig og du er velkommen til overvære dem.

Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.


Babysalmesang starter igen d. 25. augustBabysalmesang starter igen d. 25. august

Storring-Stjær kirke byder igen på Babysalmesang for babyer i alderen 0-10 mdr.

Egentlig skal dette forløb, som er 6 gange, foregå i Stjær kirke, men da den er under ombygning, starter vi i Storring kirke. Første gang er torsdag d. 25. august kl 9.30.

Kom og vær med til en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere. Og I må gerne komme med ønsker.

Vi er i gang i ca. 45 min. og runder af med en lille forfriskning og hyggelig snak.

Deltagelsen er gratis og der kræves ingen forudsætninger – bare lysten til en dejlig stund med den lille.

Tilmelding sker ved henvendelse til undertegnede - senest d. 24. august.

Mange hilsener
organist Charlotte Sejthen

Tlf. 2821 9820
E-mail charlotte.sejthen(at)gmail.com


Korsang for sangglade piger og drengeKorsang for sangglade piger og drenge

3. til 8. klasse:
Storring-Stjær kirkers børnekor for sangglade piger og drenge fra 3. til 8. klasse starter op igen efter ferien onsdag d. 17. august kl. 15.30 i Konfirmandstuen ved præstegården.

Vi starter med at få lidt at spise og øver så fra kl. 15.30 - 16.30 (det passer med den sene skolebus).

Vi optager gerne nye medlemmer her fra starten af sæsonen - kom gerne et par gange op prøv det.

0. til 4. klasse:
For 0. til 4. klasse bliver der i år mulighed for at være med til selve Lucia-øvningen, og det bliver 3 onsdage fra kl. 14.30 - 15.15 i Konfirmandstuen (tag skolebussen kl. 14.10).

Første gang er onsdag den 23. november.

Kontakt korleder Charlotte Sejthen for evt. mere information (2821 9820)


Sommermøde 2016Sommermøde 2016

Som traditionen bød var der sommeraktiviteter i Præstegårdshaven i Storring i dagene op til Skt. Hans.

I weekenden den 17.-19. juni slog spejderne lejr på marken bag haven, hvor de udfoldede deres friluftsaktiviteter:

Spejderlejr


Søndag den 19. juni kl. 12.00 var der samling ved Stjær Brugs til Caminovandring.

I samarbejde med Storring-Stjær menighedsråd inviterede Stjær Trampesti Laug til caminovandring mellem Stjær og Storring.

Det var en vandring, hvor der var tid til fordybelse på turen til gudstjenesten i Præstegårdshaven. Undervejs var der pause, hvor den medbragte mad og drikke blev nydt. Turen fra Stjær til Præstegårdshaven var på ca. 6 km lang:

Caminovandring


Kl. 14.00 var der gudstjeneste i Præstegårdshaven. Som det ses på billederne her under sang Heide om kap med fuglene under den smukke sommerhimmel:

Friluftsgudstjeneste


Efter gudstjenesten i det fri var der fælles kaffebord og foredrag i Konfirmandstuen.

Menighedsrådsformand Leif Christoffersen fortalte en spændende fortælling om sin egen opvækst. fordraget havde fået titlen ”Fra bydreng til landmand – og fra halvkatolik til hel-lutheraner”:

Kaffe og foredrag i konfirmandstuen


Tirsdag den 21. juni havde Præstegårdshaven besøg af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørnene som brugte formiddagen på leg i haven og på hoppepuderne, kun afbrudt af et traktement:

Daginstitioner


I ugen op til Skt. Hans opstillede elever fra Stjærskolens 0-5. klasse deres tolkning af historien om Noahs Ark i Præstegårdshaven samtidig med hoppepuderne blev brugt godt og grundigt:

Stjærskolen Noas Ark


Sankt Hans aften blev desværre en våd omgang!

Men alligevel blev aftenens program gennemført så godt det lod sig gøre. Grillen var varm til den medbragte aftensmad. Der var underholdning med Abdul, musik, causerier og fællessang med Helen ved klaveret - og det lykkedes også at få ild i Sankt Hans-bålet ved søen:

Sankt Hans aften


Rejsegilde på det nye våbenhusRejsegilde på det nye våbenhus

Torsdag den 16. juni 2016 var dagen, hvor der blev holdt rejsegilde på Stjær kirkes nye våbenhus.

Byggeriets status blev fejret af håndværkere, menighedsråd og ansatte. Forplejningen var som det sig hør og bør til et traditionelt dansk rejsegilde: pølser og øl.

Se indslag fra TV2-østjylland, hvor Carsten Marvig interviewes.

Se flere billeder fra dagen her under:

Rejsegilde


Konfirmander 2016Konfirmander 2016

Årets sidste konfirmand blev konfirmeret søndag d. 1. maj.

Se alle her.


Nyt våbenhusNyt våbenhus

I fire år har menighedsrådet arbejdet med at skabe tilfredsstillende adgangsforholde til Stjær kirke. Dem mistede vi nemlig, da det gamle våbenhus blev fjernet i begyndelsen af 70'erne.

Dette arbejde er nu endelig resulteret i, at der bliver bygget et nyt våbenhus.

Der er for nylig afholdt licitation, hvor flere lokale håndværkere har gjort sig gældende, og dermed skal medvirke ved gennemførelsen.

Læs mere her.


Udfasning af kirkegårdsafsnitUdfasning af kirkegårdsafsnit

For at undgå for mange ubenyttede gravsteder spredt over hele kirkegården, har menighedsrådet besluttet at udfase enkelte afsnit af vore to kirkegårde.

Læs mere her for Storring kirkegård og for Stjær kirkegård.


Talenter i Stjær kirkeTalenter i Stjær kirke

Onsdag den 21. oktober 2015 var det igen tid til "Gud og Fællesspisning" - Storring-Stjærs udgave af børnegudstjeneste & aftensmad.

Aftenens overskrift var lignelsen om de betroede talenter, og både Carsten Marvig og vores dygtige pigekor fik vist at de besidder et stort talent.

Læs mere her.


Orientering om det nye våbenhusOrientering om det nye våbenhus

I mere end 40 år har Stjær kirke måttet undvære sit våbenhus. Det forsvandt i 1971, da man frilagde den betydelige granitportal på kirkens sydside.

Granitportalen skal stadig respekteres, så derfor arbejder menighedsrådet et nyt våbenhus tilføjet på nordsiden af kirken.

Læs mere her.


KirkestafettenKirkestafetten

En række kirker i Skanderborg Provsti har samarbejdet om på skift at vise deres kirker frem og fortælle de specielle historier, der knytter sig til dem.

Du kan læse mere om Kirkestafetten i denne folder.

Onsdag den 5. august var det Stjærs tur til at fortælle om vores kirke, hvor Connie Jantzen stod for at informere de mange fremmødte.

Læs mere her.