Opførelsen af det ny våbenhus til Stjær kirke er nu så langt, at der er fastsat en ibrugtagelse og indvielse til den 4. september.

Biskop Henrik Wigh Poulsen vil kl. 14.00 forestå en gudstjeneste og selve indvielsen af våbenhuset. Foruden biskoppen – og naturligvis vores egen sognepræst - vil også provst Jette Marie Bundgaard Nielsen og provstiudvalget (der har bevilget de fleste penge til opførelsen) være til stede.

Også  arkitekt Per Kristensen vil være med og modtage menighedsrådets tak for indsatsen med tilbygningen, som menighedsrådet synes endog meget godt om med den meget vellykkede sammenbygning og fornem harmoni mellem nyt og gammelt. Ingen vil fremover opleve at der er 7- 800 år mellem tilblivelsen af de to bygningsdele.

Det har været tre måneder med en del kaos på kirkegården og savn af gudstjenester i Stjær kirke. Det er nu overstået og præst og menighedsråd glæder sig meget til de betydeligt forbedrede adgangs- og brugsforhold.

Kom og vær med til indvielsen og fornyet brug af kirken.

Alle er velkommen til indvielsen.

Efter gudstjenesten er der samling og en lettere forfriskning i telt på stedet.