Efter mere end 40 år skal Stjær kirke nu endelig have sit våbenhus tilbage.

Det blev fjernet i begyndelsen af 70'erne for at frilægge den imposante granitportal på kirkens sydside. Det gamle våbenhus var af ringe kvalitet og derfor ikke i den henseende et stort tab, men der blev aldrig fundet en løsning på en anden og lige så tilfredsstillende adgang til kirken.

I fire år har menighedsrådet så arbejdet med opgaven og er nu endelig igennem med alle tegninger, ansøgninger og tilladelser, ligesom der er afholdt licitation, hvor flere lokale håndværkere har gjort sig gældende, og dermed skal medvirke i gennemførelsen.

 

I ugen efter påske kan arbejdet gå i gang under overværelse af Nationalmuseet, da der skal iagttages eventuelle arkæologiske fund. Også ved åbning af den gamle norddør skal Nationalmuseet være med og disse to forhold kan betyde en tidsmæssig usikkerhed for afslutningen at byggearbejderne. Den er berammet til en gang i august måned og menighedsrådet håber fortsat at det vil holde.

Området for våbenhuset har i mange år været friholdt for gravpladser og vil under byggeriet blive indhegnet så byggearbejderne ikke belaster kirkegården mere end højst nødvendigt. Desuden vil kirkens graver følge nøje med i at ordentlighed og sømmelighed bliver overholdt.

Når våbenhuset skal sammenføjes med kirkeskibet bliver kirkens orgel pakket ind i perioden fra begyndelsen af maj måned og frem til ibrugtagningen. Her vil musikledsagelsen ske med klaver, men i perioden juni-juli vil Stjær Kirke være helt lukket og alle gudstjenester blive afholdt i Storring kirke.

Storring – Stjær Menighedsråd