Menighedsrådet har arbejdet med ide og oplæg i snart tre år og er nu kommet så langt at der kun mangler godkendelse af de endelige tegninger og formel godkendelse af anlægsmidlerne fra provstiet.

Nedenstående skitse er set fra nordsiden og viser et tværsnit af det nye våbenhus.

 

Søndag d. 16. august vil der umiddelbart efter højmessen i Stjær kirke blive orienteret mere udførligt om det nye våbenhusprojekt, samt der vil ved den lejlighed også blive mulighed for at stille spørgsmål

f. Menighedsrådet

Leif Christoffersen
Fm