Som tidligere omtalt både her og i Kirkebladet nedrev man for mere end 40 år siden våbenhuset på sydsiden af Stjær kirke. Det skete angiveligt for at blotlægge kirkens pryd: den betydende romanske granitportal, der hidtil havde været delvis dækket af våbenhuset. Det var en meget rigtig beslutning, men man ”glemte” at tænke igennem hvordan våbenhusets nødvendige funktioner på en tilfredsstillende måde skulle løses fremover.

Lige siden har man i Stjær manglet et våbenhus og overvejet mulighederne for en løsning. For to år siden tog menighedsrådet derfor initiativ til en forhandling med de kirkelige myndigheder for at undersøge mulighederne for at få et nyt våbenhus, men nu placeret på kirkens nordside med adgang gennem den tilmurede norddør eller kvindedøren, som den også kaldes.

 

Disse forhandlinger med tilhørende skitsetegninger har været behandlet i Aarhus Stift, Nationalmuseet og den kgl. bygningsinspektør, og der er nu givet grønt lys til at detailprojektere våbenhuset. Projektet har derudover været behandlet i Skanderborg Provstiudvalg, der til 2016 har bevilliget de resterende penge, 2.o4 mio. kr., udover hvad menighedsrådet i forvejen har opsparet.

Våbenhuset projekteres af Per Kristensens Tegnestue i Aarhus, der tidligere har udført projekter i Stjær Kirke. Det sker i løbet af sommeren, hvorefter projektet skal til endelig godkende hos de kirkelige myndigheder. Går alt vel bliver arbejdet med tilbygningen udbudt blandt lokale håndværkere til december og med forventet udførelse i foråret 2016.

Våbenhuset vil først og fremmest betyde mere værdige adgangsforhold til kirken og derudover tidssvarende vand- og afløbsforhold for den daglige rengøring og graverens håndtering af de kirkelige kar. I tilfælde af en fyldt kirke vil der også kunne opstilles ekstra stole til kirkegængerne, der så kan følge med på en storskærm. Små møder for menighedsrådet og andre vil også være en mulighed med det ny våbenhus ligesom dåbsgæster kan bydes mere ordnede forhold.

Søndag d. 16. august vil der umiddelbart efter højmessen i Stjær kirke blive afholdt et "kirkemøde", hvor vi bl.a. vil fortælle meget mere om det kommende våbenhus.

f. Menighedsrådet

Leif Christoffersen
Fm