Jagt i Storring præstegårdsskov

Efter udbud af jagten i præstegårdsskoven er der indgået aftale med Hans Lück, Søballe om jagtlejen. Aftalen gælder fra d. 15. april 2014 og fem år frem.

Skoven er lukket pga. jagt følgende dage, hvor der planlagt jagt:

  • Ingen jagter planlagt pt.

Der er altid skiltet ved alle indfaldsveje og stier, når der afholdes jagt i skoven.

Jagt og skovudvalget


Planteplan for Præsteskoven 2019

Efter fældning af træer og efterfølgende flisning i Søskoven i efteråret 2018 er der udarbejdet en plan for genplantning. Se den fulde plan her.


Brændesalg

Der er mulighed for, at du selv kan skove og lave dit eget brænde fra Præstegårdsskoven.

Der er løvtræ i forskellige størrelser, og prisen er 200 kr. pr. kasserummeter.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Anton Mikkelsen .