Konstituering

 • Formand: Ingrid Jørgensen (IJ)
 • Næstformand: Hanne Øvlisen(HØ)
 • Kasserer: Jørgen Schmidt(JS)
 • Kirkeværger: Bendt Kristensen, Stjær kirke(BK)
                       Jørgen Bækgaard, Storring kirke(JB)
 • Kontaktperson: Jørgen Bækgaard(JB)
 • Sekretær: Bendt Kristensen(BK)
 • Menigt medlem: Anni Rosenkilde Thomsen(ART)
 • Menigt medlem Anita Jensen(AJ)
 • Menigt medlem Kirsten Madsen (KM)
 • Menigt medlem: Per Reipurth (PR)
 • Sognepræst: Carsten Marvig(CM)
 • Medarbejderrepræsentant: Heidi Gargulak Andersen(HA)

Udvalg-

initialerne angiver, hvem der er med i de 6 udvalg. Der er streg under udvalgsformandens navn.

 1. Dagsordensudvalg. Udvalget kvalificerer dagsorden, men er ikke besluttende. IJ,CM, HØ, BK,
 2. Økonomiudvalg, kasserer, regnskabsfører og formand. Ikke besluttende, men skal servicere udvalg med kvartalsrapporter, regnskab, budget etc. Økonomien skal ud i udvalgene på oplyst grundlag. JS, IJ, + regnskabsfører John Karup
 3. Liv og vækstudvalg ; her arbejdes der med følgende opgaver:
  1. udvikling og evaluering af gudstjenester
  2. kalender
  3. PR
  4. eftermiddagsmøder, Gud & Fællesspisning, sogneudflugt, påskemåltid, strikkecafe og mændenes morgenbord.
  HØ, KM, PR, AJ, IJ, CM
 4. Bygningsudvalg; begge kirker + præstegård. IJ, KM, JS, BK, JB
 5. Kirkegårdsudvalg, begge kirkegårde, HØ, KM, AJ, BK, JB
 6. Jagt og skov. JB, AJ, IJ

——————-
Ad hoc udvalg:
sommermødeudvalg vælges igen ved næste konstituering før advent.


Det nuværende menighedsråd

På orienterings- og opstillingsmøder i Storring og Stjær sogne den 14. og 13. september 2016 blev det nuværende menighedsråd valgt.

Menighedsrådet har konstitueres sig således:

 • Formand: Ingrid Jørgensen, Stjær
 • Næstformand: per Reipurth, Storring
 • Kontaktperson (for medarbejdere): Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Storring: Jørgen Bækgaard, Storring
 • Kirkeværge i Stjær: Bendt Kristensen, Stjær
 • Kasserer: Jørgen Schmidt, Stjær
 • Sekretær: Bendt Kristensen, Stjær


Det er menighedsrådets ambition at inddrage flest muligt fra sognene i arbejdet, bl.a. suppleanterne og de mange, der allerede træder til ved forskellige arrangementer og begivenheder. Alle kan bidrage og opfordres hermed til at melde ud om interesse. Kontakt gerne én i menighedsrådet.

Klik her for yderlig oplysninger om menighedsrådet.


Menighedsrådet fuldtalligt

På opstillingsmøde den 11. januar 2018 i Storring fik vi heldigvis to nye kandidater til menighedsrådet.

Det er Anni Rosenkilde Thomsen og Anita Albert Jensen, begge fra Høver.

Hjertelig velkommen til dem!

Da der er ikke indkommet yderligere lister, betyder det, at selve valget er aflyst! Herefter er der forskellige procedurer, der skal overholdes: besked til stiftet, underskrivelse af menighedsrådsløftet og nykonstituering i menighedsrådet.

Det betyder, at Anni og Anita kommer med til deres første møde i menighedsrådet torsdag den 22. marts, hvor vi bl.a. præsenterer os for hinanden, fordeler de forskellige roller og udvalgsposter, og Anni og Anita skriver under på menighedsrådsløftet.

Ingrid Jørgensen
formand


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes normalt på torsdage kl. 19.00 i konfirmandstuen. Mødeplanen for 2020 er følgende:

 • Torsdag d. 23. januar
 • Torsdag d. 20. februar
 • Torsdag d. 26. marts
 • Lørdag d. 25. april (studiedag)
 • Torsdag d. 28. maj
 • Torsdag d. 11. juni (hvis behov)
 • Torsdag d. 27. august
 • Torsdag d. 24. september
 • Torsdag d. 29. oktober
 • Torsdag d. 26. november

Referater kan læses ved at klikke på "Mødereferater" i menuen til venstre.