Hvad gør jeg?

Her kan du læse om, hvad du skal gøre ved mange af de større begivenheder i livet, f.eks. i forbindelse med barnedåb, bryllup og begravelse.

Se Carsten Marvigs kontaktoplysninger her.

Dåb

Kontakt præsten og aftal en dato for dåben. Det vil være en fordel, hvis I allerede da kan fortælle hvad barnet skal hedde, samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere.

Inden dåben mødes barnets forældre med præsten til en dåbssamtale. Til denne samtale gennemgår præsten dåbsritualet og besvarer de spørgsmål, I evt. måtte have til gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens kristelige betydning.

Bryllup

For at blive viet i en kirke skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken.

Tidspunktet for vielsen aftales med præsten – gerne i god tid, da der kan flere, der ønsker samme dato!

Kontakt også præsten ved kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab.

Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald henvender de pårørende sig til præsten eller bedemanden, som begge kan hjælpe videre.

Ordene begravelse og bisættelse bruges ofte synonymt, men ved en begravelse nedsænkes kisten i graven og jordpåkastelsesritualet finder sted på kirkegården umiddelbart efter begravelsesgudstjenesten.

Ved en bisættelse køres kisten efter den kirkelige ceremoni bort til kremering (ligbrænding) og efterfølgende urnenedsættelse.