Kære alle,

Gudstjenester og Video
Livet og verden er for de fleste af os i tiden sat på en ufrivillig pause. Det gælder også kirken og dens gudstjenester. Det er svært, når nu netop kirken og gudstjenesten er et sted, hvor man kan få tanket håb og lys - ikke mindst i svære og mørke tider som disse. Heldigvis er der mange muligheder for at ”deltage” i gudstjenester alligevel både søndag kl. 14.00 på DR2 og på bibelselskabets hjemmeside, hvor der henvises til gudstjenester bygget op om den nye oversættelse af biblen.  Ligesom der på P2 hver dag er morgenandagt fra Domkirken i København.

Påskefejringen er gudstjenesteårets absolutte højdepunkt! Men ak, sådan bliver det ikke i år. Jeg har dog bestemt, at jeg vil lave nogle små videoindslag til de enkelte helligdage, som kan ses og høres på kirkens hjemmeside og andre tiltag er også på vej.

Konfirmation
Corona-situationen har også bevirket, at vi har set os nødsaget til at udskyde konfirmationen fra den 3. maj 2020 til den 30. august 2020. Jeg ved det er svært for de unge mennesker, for de har med stor forventning talt ned til den 3. maj. Ligesom det naturligvis også har besværliggjort det for deres forældre. Det positive er måske, at vejret almindeligvis er varmere end først i maj. Og sikkert er det, at vi nok skal få en festlig konfirmation den 30. august.

Bisættelser/begravelser
Vi har i skrivende stund haft to bisættelser i Stjær kirke. Men desværre har det grundet restriktionerne ikke været muligt at afholde dem som vi plejer. I Storring og Stjær kirker må der kun være 10 personer samlet inkl. personale til bisættelser og begravelser. Det er naturligvis svært for de pårørende, at de ikke kan tage afsked med deres kære sammen med et større følge af familie og venner, da det betyder rigtig meget at mærke den opbakning i en svær situation.

Derfor vil der blive afholdt mindehøjtideligheder, som vil forme sig som bisættelser vi kender, når verden omkring os igen bliver normaliseret.

Klokkeringning kl. 17
Helt fra gammel tid har kirkeklokken lydt over sognene, og her midt i den svære corona-tid har landets biskopper bestemt, at alle landets kirkeklokker skal ringe kl. 17, så vi alle i fællesskab kan tænke på og bede for de syge og de, der passer de syge

Kontakt mig
Jeg opfordrer jer til at ringe eller skrive til mig, hvis I har noget I gerne vil dele med mig, stort eller småt. Lag mig også gerne vide, hvis I kender nogen der sidder alene og kunne have glæde af et opkald. Det er der allrede flere der har benyttet sig af, så hold jer ikke tilbage.

De tre T’er
Jeg kender en kær, ældre livsklog dame, der hver dag beder til Gud om hjælp til de tre T’er:  Tillid, Tålmodighed og Taknemlighed. Det synes at være et godt råd at følge, ikke mindst i denne tid.

Erantis, håb og forventning
Lad mig slutte dette nyhedsbrev med et digt af Johannes Johannesen, der handler om den særlige trods til at håbe og forvente alt godt i disse tider:   

Tænk, erantis, at du gider,
her i disse ulvetider,
halvt sagtmodig, halvt forvorpen
kigge op igennem skorpen.
I en verden, der går under,
såret med titusind vunder,
står du op i dette vanvid,
såret selv af frostens tandbid.
Tak, erantis, du står op,
lysende fra tå til top
af en evangelisk trods.
Lys du også gennem os!

Johannes Johansen 2002

Med ønsket om Guds velsignelse til jer alle! Og husk på: Det ender godt!

Kh
Carsten Marvig
Sognepræst