Storring-Stjær sognes Persondatapolitik omhandler, hvilke personoplysninger vi indsamler; hvorfor de indsamles; og hvor lang tid de opbevares. Ligeledes er den enkelte persons rettigheder beskrevet, herunder hvordan man gør indsigelse eller søger indsigt i sine personoplysninger.

Storring-Stjær Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på storring.sogn(at)sogn.dk.

Storring-Stjær sogne behandler persondata i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) af den 25. maj 2018, som kræver, at personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og fortroligt.

Indsamling og brug af personoplysninger
Ved personoplysninger forstås alle slags data, der kan bruges til at identificere personer. Indsamling af personoplysninger i Storring-Stjær sogne sker kun efter personligt samtykke. Oplysningerne gives for eksempel ved tilmelding til sognets aktiviteter, en kirkelig handling eller lignende. Vi indsamler typisk følgende typer af oplysninger i det omfang, der gives samtykke hertil: Navn, telefonnummer, e-mail-adresse, adresse og hvilken kirkelig handling/aktivitet, der er tale om. Endvidere skal kirken have oplysning om CPR-numre ved kirkelige og civile registreringer (dåb, konfirmation, bryllup og begravelser etc.) og om medlemskab af folkekirken.

Ved tilmelding til en kirkelig handling giver man samtidig samtykke til, at ens personoplysninger bliver behandlet af kirkens dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne og kordegn i det sogn, hvor man ønsker den kirkelige handling.

Ved benyttelse af vores website indsamles og behandles nogle af de nævnte informationer.

Vi opbevarer personoplysninger i sikrede og fortrolige IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang eller på papir under aflåste forhold. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler.

Aftaler med databehandlere
I henhold til Databeskyttelsesforordningen har Storring-Stjær sogne aftaler med følgende virksomheder, der behandler og opbevarer personlige oplysninger på sognets vegne, og som handler i overensstemmelse hermed:

  • Brandsoft (regnskab og kirkegårdssystem)
  • Churchdesk (hjemmeside)

Sikkerhedsforanstaltninger
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for dens modtagelse og opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Oplysningerne tilgås kun af ansatte ved kirken, der har særlig bemyndigelse og sikker adkomst hertil. Medlemmer af menighedsrådet har adgang til relevante personoplysninger i forbindelse med personsager, der henhører under menighedsrådets ansvarsområde.

Sikkerhed omkring henvendelse og korrespondancer
Storring-Stjær sogne behandler alle henvendelser med personlige oplysninger fortroligt, ligesom de almindelige lovgivningsmæssige regler om tavshedspligt overholdes.

Ved henvendelser via digitale medier bør de ske ved hjælp af dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk. Samtidig må den pågældende være opmærksom på, at kvittering for modtagelse sker til afsenderens e-boks. Kvitteringen indeholder en henvisning til Storring-Stjær sognes persondatapolitik.

Korrespondance, der indeholder følsomme personlige oplysninger, bør ikke ske via et usikkert mailsystem, men i givet fald være ordinær post eller telefonsamtale.

Benyttelse af fotos taget i og omkring Storring-Stjær kirker
Vi anvender udelukkende fotos i henhold til gængs presse- og medieetik. Ved profilbilleder indsamles desuden samtykke før brug.

Hvis du ser dig selv på et foto og ikke ønsker at blive set i den pågældende sammenhæng, så send venligst en besked via https://sikkerformular.kirkenettet.dk. Giv en beskrivelse af billedet og siden, det fremkommer på. Derefter sletter vi billedet.

Sociale medier
Det er muligt for dig at dele sider fra hjemmesiden til Facebook. Dette sociale medie kan lagre cookies. Vi opfordrer dig til at læse Facebooks politikker for cookies og persondata.

Adgang til oplysninger, indsigt og klager
Storring-Stjær sogne er ansvarlig for behandlingen af persondata.

Man kan altid få ændret i sine oplysninger, så fremt disse oplysninger ikke behandles som en del af myndighedsopgaver, der er påkrævet af sognet.

Man kan få oplyst, hvilke oplysninger, sognet har registreret og behandler. Henvendelse herom skal ske til sognet. Man kan endvidere til enhver tid gøre indsigelser mod, at ens personlige oplysninger anvendes, ligesom man kan tilbagekalde samtykke til, at der bliver behandlet eller opbevaret personlige oplysninger. Såfremt man ønsker alle data slettet, rettes henvendelse til sognet som anført ovenfor. Bemærk, at slettede data ikke kan genskabes, og at data, der kræves opbevaret i henhold til lovgivning, ikke kan slettes på anmodning.

Klager over sognets behandling af personlige oplysninger kan endvidere rettes til Datatilsynet.

Forbehold for ændringer
Storring-Stjær sogne forbeholder sig derfor at kunne foretage ændringer i ovenstående persondatapolitik. Disse er senest opdaterede den 17. november 2020.