Efter en julepause  er strikkecaféen startet op igen. Vi mødes stadig kl. 14-16 i konfirmandstuen.

Vi fortsætter med at strikke dåbsklude og varmt tøj til hjemløse. Det er meget værdsat!

Der er lidt ændringer i år. Konfirmanderne bruger konfirmandstuen torsdag eftermiddag, så vi flytter til mandag eftermiddag.

Vi strikker:

  • torsdage: 10. januar, 21. januar og 31. januar (hvor vi får besøg fra andre sogne)
  • mandage: 18. februar, 4. marts, 18. marts, 1. april og 15. april

Alle dage i konfirmandstuen kl 14-16

Alle er velkomne. Menighedsrådet sørger for kaffe/te og garn.

Der er fællesstrik med de øvrige sogne i Kløverbladet:

  • Skivholme 8.1. kl. 10-12, Ladingvej 20, Skivholme
  • Storring 31.1. kl. 14-16, Stjærvej 14, Storring
  • Skovby 12.3. kl. 10-12, Ringvejen 17, Skovby
  • Galten 9.4. kl. 10-12, Smedskovvej 2, Galten

Værestedet er Århus Kommunes varmestue i Jægergårdsgade, hvor de blandt mange andre ting har gratis tøjudlevering til hjemløse. Her afleverer jeg det færdige tøj.

Ingrid Jørgensen