Kirkegårdstakster

Klik her for at se prislisten for 2023

Priserne er inddelt i to dele:

    • Legataftaler
    • 1-årige vedligeholdelsesaftaler

og nederst findes priser for ikke-folkekirkemedlemmer.

Pleje og vedligeholdelse

Klik på følgende PDF-fil for at læse om pleje og vedligeholdelse af gravsteder på kirkegårdene:
 

Kirkegårdspleje og -vedligeholdelse

  Storring-Stjær sogne   ·   Præstegården, Stjærvej 14, Storring, 8464 Galten       86 95 00 74       storring.sogn@km.dk