Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

Kirketjener til Storring Kirke og husalf til konfirmandstuen søges

logoDer er tale om 2 forskellige stillinger. Det er muligt at søge begge stillinger i kombination eller kun den ene stilling.

Til begge stillinger søges et venligt, varmt, åbent og imødekommende menneske med gode samarbejdsevner. 

Kirketjener til Storring kirke

- Kirketjeneren varetager de praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester.
- Klarer rengøring og klargøring af kirkerummet i forbindelse med kirkelige handlinger.
- Bistår præsten under gudstjenester, vielser, bisættelser, begravelse mv. 

Stillingen er berammet til 8 timer/uge i gennemsnit. 


Husalf til konfirmandstuen i Storring

- Varetagelse af praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, møder, undervisning mv.
- Rengøring og oprydning
- Kaffebrygning og indkøb mv.

Stillingen er berammet til 4 timer/uge i gennemsnit - der forkommer sæsonudsving. 

Storring-Stjær Sogn kan tilbyde:

- et sogn i udvikling
- et aktivt kirkeliv med mange forskellige aktiviteter
- gode kollegaer 
- en åben dialog mellem medarbejdere, præst og menighedsråd
- kirken er en del af et aktivt landsbyfællesskab

Ved ansættelse i kombination lægges timetallet sammen til én stilling. 

Vilkår for kirketjenerstillingen

Kirketjenerstilling er dækkes af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offenligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.709 kr. - 370.993 kr. (nutidskroner) pr. år for en fuldtidsstilling. 

Der er rådighedsforpligtelse til stililngen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150 kr. og OK tillæg udgør 1.271 kr. (nutidskroner) pr. år for en fuldtidsstilling.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn, OK tillæg samt rådghedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingen ansættelsesbrøk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Vilkår for husalf-stillingen

Stillingen er på timeløn og ansættelsen er på individuelle vilkår, da den ikke er omfattet af overenskomst. Løn efter kvalifikationer. Der betales derudover 12,5% i feriepenge. Løn og øvrige vilkår aftales med menighedsrådet inden tiltrædelse. sognenes logo

Ønsker du at vide mere om stillingerne, kan du kontakte formand Peter Schmidt på tlf. 40 30 85 17 eller kontaktperson Hanne Øvlisen tlf. 20 37 7 3 41. 

Send din ansøgning med CV til: 8083fortrolig@sogn.dk senest d. 21. maj. 

Ansættelse hurtigst muligt og senest 1. juli 2023. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 

Storring-Stjær Menighedsråd

 

Nyt fra kirkerne

Gudstjenestekalender