Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Stjær

24 jun kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

01 jul kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

01 jul kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Storring

08 jul kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Stjær

15 jul kl. 09:30 - 10:15

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjenesten har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

  • Skivholme-Sjelle-Skjørring
  • Skovby
  • Galten
  • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

Caminovandring, friluftsgudstjeneste, højskolesangCaminovandring, friluftsgudstjeneste, højskolesang

Søndag d. 18. juni blev årets sommermøde for alvor skudt igang.

Først bød dagen på en caminovandring fra Stjær til Storring Præstegårdshave ad grusveje og stier. Det var Elisa Morbjerg Weise, sognepræst i Harlev og Framlev Sogn, der tog os med på en tur i "Den store og grønne Katedral", hvor vi blev øvet i at gå langsomt og sanse skaberværket.


Så var der gudstjeneste i præstegårdshaven. Her sad vi så, henved 80 mennesker, og skuede ud over den smukke præstegårdshave, omgivet af korsang og lyttede til Carstens prædiken, som på smukkeste vis bandt dagens caminovandring og højskolesang sammen. Carsten kom ind på det frigivende og livgivende ved at gå og synge - hvilket blev praktiseret på denne smukke første dag af sommermødet.


Dagen blev afsluttet med fællessang fra højskolesangbogen ledet af efterskolelærer Karen Hanne Munk. Hun var med til at udvælge sange til den nuværende udgave af højskolesangbogen og delte ud af sin store viden om sangene. Der blev sunget igennem til tonerne fra flyglet. Sangen fik vinger og løftede fællesskabet.

Næste udgave af højskolesangbogen er under udarbejdelse, og du kan være med til at bestemme indholdet ved at komme med forslag på www.hojskolesangbogen.dk.


Elever fra Stjærskolen har lavet bønnestenElever fra Stjærskolen har lavet bønnesten

Så er Sommermødet så småt i gang.

Stjærskolens udstilling er på plads i haven.

Glæd jer


Sommermøde, ugens programSommermøde, ugens program

I år er det 25. gang, der afholdes Sommermøde.

Betegnelsen dækker over en uges aktiviteter i med udspring i Præstegårdshaven i Storring. 

Hele ugen udstiller Stjærskolen bønnesten i præstegårdshaven. Det er strandsten, som eleverne har bemalet med en bibelsk fortælling, en bøn eller kristne symboler.

Desuden udstiller Minikonfirmanderne en collage af billeder fra Storring og Stjær kirker. Dem finder du i konfirmandstuen.

Søndag d. 17. juni

Kl. 12 er der caminovandring med start fra Brugsen i Stjær. Vandringen er et samarbejde med Stjær Trampesti Laug.

Elisa Morbjerg Weise (sognepræst i Framlev og Harlev) står for indholdet. Hun har erfaring med små caminovandringer i sit eget sogn.

Vandringen vil gå ad nogle af de nye trampestier, der forbinder Stjær med Præstegårdskoven og Præstegårdshaven. Undervejs vil der blive holdt en spisepause, hvor vi nyder vores medbragte mad. Så husk mad og drikke til denne del af dagen. Vandringen til Præstegårdshaven er på ca. 5 km. Tilbageturen er på 3 km.

Kl. 14. Gudstjeneste i Præstegårdshaven ved Carsten Marvig. Koret medvirker. Det bliver balsam for sjæl og trætte fødder. Hvis du kommer direkte til gudstjenesten må du gerne medbringe en stol.

Kl. 15 kaffe og midsommerkage i konfirmandstuen. Herefter skal højskolesangbogen findes frem, og vi skal synge. Karen Hanne Munk sætter sig ved flyglet og tager os med på en tur ind i højskolesangbogen med temaet: 'Hvordan giver vi sangskatten videre til næste generation'. I 2020 udkommer 19. udgave af Højskolesangbogen. Vi skal høre om baggrunden for valg af sange til den nuværende højskolesangbog og komme med bud på, hvilke sange vi kunne foreslå til den kommende udgave. Karen Hanne Munk, cand. mag. i musikvidenskab og etnografi, har i mange år arbejdet som efterskole- og højskolelærer. Hun sad med i redaktionsudvalget for Højskolesangbogens 18. udgave og har efterfølgende afholdt talrige arrangementer rundt om i landet.

Opløftet af sang er der mulighed for at vandre tilbage til Stjær gennem den smukke natur.

Man behøver ikke deltage i hele dagens program for at være med. Man er velkommen til at deltage i caminovandring og gudstjeneste, gudstjeneste og højskolesang eller hele dagens fantastiske og opløftende program.

Torsdag d. 21. juni
Dagpleje, vuggestue og børnehave besøger haven.

Fredag d. 22. juni
Stjærskolens indskoling besøger haven

Fredag d. 22.6. - søndag d. 24. juni
Spejderlejr

Lørdag d. 23. juni Sankt Hans aften
Kl. 17 Grillen er varm og hoppepuderne er pustet op. Tag madkurven med og brug gerne grillen. Der er også mulighed for at købe pølser, brød, sodavand og øl.  I løbet af aftenen er der mulighed for at hygge sig med at bage snobrød på bål hos spejderne.

Kl. 19: Aftenens program starter med velkomst og en fællessang.

Kom ind i kampen. Stjær Rollespilsgruppe byder op til et markslag for både børn og voksne. Tag dit eget sværd med eller kom og lån et våben af gruppen. Kun godkendte våben må bruges.

Kolling Duo underholder. Claus Kolling kommer med sin duo og underholder med sang og musik, som både børn og voksne kan synge med på. Claus Kolling er af mange kendt som den syngende vikar fra Stjærskolen, og som en del af det legendariske band "Roger and Over".

 

Båltale ved viceborgmester i Skanderborg Kommune Frank W. Damgaard.

Han er også kendt som konferencieren og entertaineren Frank Megabody.

Efter årets båltale er der fællessang, mens vi venter på, det bliver så mørkt, at bålet kan tændes.

Mens bålet brænder, synger vi flere af vores dejlige midsommersange.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for juni, juli og august er færdigt og gået i trykken. Indtil tryksværten bliver tør og bladet bliver omdelt, kan det læses her.

Læs on line-versionen her.


Sommermøde for 25. gangSommermøde for 25. gang

Nedenstående slideshow viser glimt fra 25 år med sommermøder i Storring Præstegårdshave.

Se også omtalen i det nye kirkeblad.


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der blev afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 31. maj.

Læs referatet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er velkommen til overvære dem. Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.

Kommende mødedatoer kan ses her.


Tak til de frivilligeTak til de frivillige

Menighedsrådet og præsten har længe haft et stort ønske om at sige tak til sognets mange frivillige, der løfter og løser mange opgaver.

For at værdsætte de frivilliges arbejde modtog de til jul et personligt julekort og en indbydelse til en eftermiddag d. 24. maj.

Det er altid med en vis spænding og sommerfugle i maven, når noget nyt skal søsættes. Men det blev til et par dejlige timer, hvor der blev budt på kaffe, forsommerfristelser, sang og takketale. Så blev ordet sat frit og flere meldte sig på banen med nye forslag til opgaver, der kan løses af frivillige. 

Som afslutning på mødet samledes vi under det store tulipantræ i haven og sang sammen "Velkommen i den grønne lund".

Af hjertet tak for jeres støtte og indput til menighedsrådsarbejdet.


Minikonfirmander 2018Minikonfirmander 2018

I år har minikonfirmanderne været i kirkerne.

Udover bibelhistorie, sang og bøn har de hver gang haft tid til at tegne og på den måde fordybe sig i kirkerummet.

Det kommer der en lille udstilling ud af. Den kan ses i konfirmandstuen i forbindelse med sommermødet.


STILLINGSOPSLAG SOGNESEKRETÆRSTILLINGSOPSLAG SOGNESEKRETÆR

Sekretær for præster og menighedsråd søges til Galten, Skovby, Skivholme-Sjelle-Skjørring og Storring-Stjær sogne, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en sognesekretær der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der påhviler præster og menighedsråd.

Sekretæropgaverne for præsterne består primært i grundregistrering, dåbsanmeldelser, administration i forbindelse med konfirmander og minikonfirmander samt udarbejdelse af gudstjenestelister og sangblade mv.  Sekretæropgaverne for menighedsrådene består i at varetage de administrative opgaver i forbindelse med møder, personaleadministrative opgaver, elektronisk arkivering mv. samt deltage i relevante møder.
Hertil komme de administrative og praktiske opgaver der opstår i forbindelse med kirkelige aktiviteter i sognene.

Se stillingsopslaget i sin fulde længde på Jobnet eller www.galtenkirke.dk

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse den 1. august 2018 eller snarest herefter.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Se aftalerne her www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8085fortrolig(at)sogn.dk mrk. ”ansøgning” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. maj 2018 kl. 12.00.


Årets konfirmanderÅrets konfirmander

Årets konfirmander blev konfirmeret i Stjær Kirke søndag d. 6. maj.

Læs mere her.


"Et letsindigt ord""Et letsindigt ord"

Torsdag 15. marts 2018 havde Stjær kirke besøg af en fremragende trio som med deres utroligt sprudlende facon fik løftet humøret højt blandt de vintertrætte publikummer.

Foto Søren Solkær

Karoline Budtz, vocal, mestrede både adskillige instrumenter og stepdans og gav forrygende fortolkninger af forskellige revy- og swingnumre med et vidunderligt samspil med guitarist Jens Christian Kwella og bassist Peter Friis, der var trådt til i stedet for Kim Mikkelsen.

Et erfarent ensemble med over 100 koncerter bag sig med konceptet "Et letsindigt ord" og helt sikkert mange forude for deres visitkort blev revet væk og opfordringer til CD-indspilninger manglede heller ikke!


BABYSALMESANGBABYSALMESANG

Et nyt forløb i babysalmesang starter op efter sommerferien.

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med.

Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere - og I må gerne komme med ønsker!


Voksenkoret øver hver tirsdagVoksenkoret øver hver tirsdag

Tirsdag aften kl. 19-20.30 er voksenkorets øveaftener.

Koret er båret af sangglæde og højt humør, og der bliver sunget både rytmiske og klassiske korarrangementer - kendte såvel som nye sange.

Der er plads til nye sangere i koret og kom gerne et par gange og prøv det.

Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring men lyst til sang og godt kammeratskab - og at man kan synge rent. Den nuværende flok har sunget sammen i flere år, så derfor er det godt med lidt sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan næsten alle uden problemer, men er du i tvivl, skal du ikke holde dig tilbage men kom og vær med et par gange.

Koret øver også salmesang, da korets medlemmer medvirker som kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af søndagsgudstjenesterne. Det er en dejlig opgave at have så glæd dig til det!

mvh. korleder og organist
Charlotte Sejthen