Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Stjær

23 okt kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Stjær

30 okt kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

30 okt kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Stjær

06 nov kl. 10:30 - 11:15

Gudstjeneste i Storring

06 nov kl. 14:00 - 15:00

Se det nyeste KirkebladSe det nyeste Kirkeblad

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjeneste har også brug for dig.

KløverbladetKløverbladet

De seneste par år har alle præster i Skanderborg Provsti arbejdet sammen i det, der af provsten er blevet betegnet som ”kløverblade”.

Her på egnen består vores ”kløverblad” af:

 • Skivholme-Sjelle-Skjørring
 • Skovby
 • Galten
 • Storring-Stjær


Tidligere har der ved fælles arrangementer i kirkebladet stået, at det var præsterne fra Gammel Galten Kommune, der gik sammen om et arrangemnet. Fremover vil vi referere til dette, som samarbejdet mellem præsterne i kløverbladet.

 

MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

På torsdag den 27. oktober afholdes der menighedsrådsmøde.

Se dagsorden for mødet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlige og du er velkommen til overvære dem.

Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder normalt kl. 19.00. 

Se mødereferater for tidligere møder her.


Det nye menighedsrådDet nye menighedsråd

På orienterings- og opstillingsmøder i Storring og Stjær sogne den 14. og 13. september 2016 blev følgende valgt til det nye menighedsråd:

 • Jørgen Bækgaard, Storring
 • Per Reipurth, Storring
 • Anton Mikkelsen, Storring

 • Ingrid Jørgensen, Stjær
 • Jørgen Schmidt, Stjær
 • Bendt Kristensen, Stjær
 • Hanne Øvlisen, Stjær
 • Kirsten Madsen, Stjær

Korsang for sangglade piger og drengeKorsang for sangglade piger og drenge

Storring-Stjær kirkers børnekor for sangglade piger og drenge fra 3. til 8. klasse er godt i gang med at øve på repertoiret til koncerten med voksenkoret den 16. november, så pt. er der LUKKET for tilgang.

MEN efter den 16. november vil vi blive meget glade for at se nye deltagere i forbindelse med øvning til Lucia (som er både i skolen og i kirken).

Lucia øvning:
For 0. til 3. klasse tre onsdage fra kl. 14.30-15.15 i Konfirmandstuen i Storring (tag skolebussen kl. 14.10). Interesserede fra 4. klasse og op kan være med kl. 15.30-16.30 også i Konfirmandstuen.

Første gang er onsdag den 23. november.

Kontakt korleder Charlotte Sejthen for evt. mere information (2821 9820)


Efter nytår er der igen BABYSALMESANG i Stjær kirkeEfter nytår er der igen BABYSALMESANG i Stjær kirke

Endnu et dejligt forløb med Babysalmesang er afsluttet med succes.

Nyt hold startes op i det nyt år - sikkert ca. medio januar.

Babysalmesang er for babyer i alderen ca 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med.

Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse og glæd jer til alt det I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbssalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og meget, meget mere - og I må gerne komme med ønsker!

Vi er i gang i ca. 40 min. og runder af med en lille forfriskning og hyggelig snak.

Deltagelsen er gratis og der kræves ingen forudsætninger – bare lysten til en dejlig stund med den lille.

Mange hilsener

organist Charlotte Sejthen

Tlf. 2821 9820
E-mail charlotte.sejthen(at)gmail.com


Konfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegnKonfirmanderne – og jagten på det hemmelige tegn

Lørdag den 17. september var 160 konfirmander fra gl. Galten kommune samlet på FDF's Friluftscenter Sletten.

Sletten var rammen om en anderledes dag i konfirmandundervisningen. En dag der inkluderede samarbejde, leg, fantasi og kristendomsformidling - og fysiske aktiviteter.

Konfirmanderne fik en god dag med fart over feltet og spændende opgaver. Ved hjælp af kort skulle de i hold finde 9 forskellige poster/stationer på Slettens område. På hver post var der opgaver, som krævede at hvert enkelt hold kunne arbejde sammen samt bruge hinandens stærke sider og fantasi.

Hver post tog udgangspunkt i et af de kristne tegn – brød, kors, due, trekant, regnbue, anker, skib, lys, hjerte. På hver post var der en kort fortælling der handlede om tegnet, en aktivitet og til slut skulle alle konfirmanderne tage et foto af tegnet.

Idéen med dagen var med andre ord ikke friluftsaktiviteter for aktiviteternes skyld, men for rammen og samarbejdets skyld.

Se billeder for dagen her:

Foto: Geert Mikkelsen


Stjær kirkes nye våbenhus er indvietStjær kirkes nye våbenhus er indviet

Opførelsen af Stjær kirkes nye våbenhus er afsluttet, og den 4. september blev det så indviet.

Biskop Henrik Wigh Poulsen forestod gudstjenesten samt selve indvielsen af våbenhuset.

Indvielse af våbenhus


Efter højtideligheden var der taler, festlig samvær og og et lettere traktement i et til lejligheden opsat telt på kirkegården.

I alt syv taler blev det til:

 • Menighedsrådsformand Leif Christoffersen
 • Biskop Henrik Wigh-Poulsen
 • Sognepræst Carsten Marvig
 • Menighedsrådsmedlem Jørgen Bækgaard
 • Arkitekt Per Kristensen
 • Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen
 • Forhenværende malermester i Stjær Harald Damgård Andersen


Efter flere måneders byggerod på kirkegården og savn af gudstjenester i Stjær kirke er det hele nu overstået, og alle kan glæde sig til, der fremover bliver meget bedre adgangs- og brugsforhold til Stjær kirke.

Se indslag fra TV2 Østjylland her.


Kirkehøjskole Kirkehøjskole

Programmet for kirkehøjskole i 2016-2017 er nu klar.

Læs on line-versionen her.


Nyt kirkeblad Nyt kirkeblad

Det nye kirkeblad for september, oktober og november er færdig - og når dette læses også omdelt.

Læs on line-versionen her.


MenighedsrådsmødeMenighedsrådsmøde

Der  er afholdt menighedsrådsmøde torsdag d. 18. august.

Læs referatet for mødet her.

Husk menighedsrådsmøderne er offentlig og du er velkommen til overvære dem.

Møderne afholdes i Konfirmandstuen i Storring og begynder kl. 19.00.


Sommermøde 2016Sommermøde 2016

Som traditionen bød var der sommeraktiviteter i Præstegårdshaven i Storring i dagene op til Skt. Hans.

I weekenden den 17.-19. juni slog spejderne lejr på marken bag haven, hvor de udfoldede deres friluftsaktiviteter:

Spejderlejr


Søndag den 19. juni kl. 12.00 var der samling ved Stjær Brugs til Caminovandring.

I samarbejde med Storring-Stjær menighedsråd inviterede Stjær Trampesti Laug til caminovandring mellem Stjær og Storring.

Det var en vandring, hvor der var tid til fordybelse på turen til gudstjenesten i Præstegårdshaven. Undervejs var der pause, hvor den medbragte mad og drikke blev nydt. Turen fra Stjær til Præstegårdshaven var på ca. 6 km lang:

Caminovandring


Kl. 14.00 var der gudstjeneste i Præstegårdshaven. Som det ses på billederne her under sang Heide om kap med fuglene under den smukke sommerhimmel:

Friluftsgudstjeneste


Efter gudstjenesten i det fri var der fælles kaffebord og foredrag i Konfirmandstuen.

Menighedsrådsformand Leif Christoffersen fortalte en spændende fortælling om sin egen opvækst. fordraget havde fået titlen ”Fra bydreng til landmand – og fra halvkatolik til hel-lutheraner”:

Kaffe og foredrag i konfirmandstuen


Tirsdag den 21. juni havde Præstegårdshaven besøg af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørnene som brugte formiddagen på leg i haven og på hoppepuderne, kun afbrudt af et traktement:

Daginstitioner


I ugen op til Skt. Hans opstillede elever fra Stjærskolens 0-5. klasse deres tolkning af historien om Noahs Ark i Præstegårdshaven samtidig med hoppepuderne blev brugt godt og grundigt:

Stjærskolen Noas Ark


Sankt Hans aften blev desværre en våd omgang!

Men alligevel blev aftenens program gennemført så godt det lod sig gøre. Grillen var varm til den medbragte aftensmad. Der var underholdning med Abdul, musik, causerier og fællessang med Helen ved klaveret - og det lykkedes også at få ild i Sankt Hans-bålet ved søen:

Sankt Hans aften


Konfirmander 2016Konfirmander 2016

Årets sidste konfirmand blev konfirmeret søndag d. 1. maj.

Se alle her.


Udfasning af kirkegårdsafsnitUdfasning af kirkegårdsafsnit

For at undgå for mange ubenyttede gravsteder spredt over hele kirkegården, har menighedsrådet besluttet at udfase enkelte afsnit af vore to kirkegårde.

Læs mere her for Storring kirkegård og for Stjær kirkegård.


Talenter i Stjær kirkeTalenter i Stjær kirke

Onsdag den 21. oktober 2015 var det igen tid til "Gud og Fællesspisning" - Storring-Stjærs udgave af børnegudstjeneste & aftensmad.

Aftenens overskrift var lignelsen om de betroede talenter, og både Carsten Marvig og vores dygtige pigekor fik vist at de besidder et stort talent.

Læs mere her.


KirkestafettenKirkestafetten

En række kirker i Skanderborg Provsti har samarbejdet om på skift at vise deres kirker frem og fortælle de specielle historier, der knytter sig til dem.

Du kan læse mere om Kirkestafetten i denne folder.

Onsdag den 5. august var det Stjærs tur til at fortælle om vores kirke, hvor Connie Jantzen stod for at informere de mange fremmødte.

Læs mere her.