Forside  |  Søg  |  Kontakt

GudstjenesterGudstjenester

Gudstjeneste i Stjær

08 mar kl. 09:30 - 10:15

Gudstjeneste i Storring

11 mar kl. 19:00 - 20:00

Gudstjeneste i Storring

15 mar kl. 11:00 - 11:45

Gudstjeneste i Stjær

22 mar kl. 11:00 - 11:45

Gudstjeneste i Stjær

29 mar kl. 09:30 - 10:15

KirkebilKirkebil

Hvis du ønsker kirkebil, skal du blot kontakte Skanderborg Taxa på tlf: 86 51 00 00.

Kirkebilordningen gælder for alle uanset hvilken kirke, man ønsker at blive bragt til - så brug den! Gudstjeneste har også brug for dig.

 

 

Sognepræstens sygeorlovSognepræstens sygeorlov

Carsten Marvigs sygeorlov er udvidet frem til 1. april.

I den forbindelse er der indtil videre blevet tilknyttet en vikar-præst, Mogens Birk til sognene. Mogens Birk vil sammen med præsterne i vores nabosogne stå for gudstjenesterne i kirkerne.

Gudstjenestelisten (til venstre) er tilpasset dette forhold, bl.a. med enkelte ændrede gudstjenestetider i forhold til de sædvanlige.


BabysalmesangBabysalmesang

Der er fortsat babysalmesang for babyer i alderen 0-10 mdr. og deres mor/far eller bedsteforælder - og nye deltagere kan sagtens være med.

Tidspunkterne er:

 • torsdag d. 19. februar
 • torsdag d. 26. februar kl. 09.30
 • torsdag d. 5. marts kl. 09.30


Alle dage fra kl. 09.30 til 10.30 i Stjær kirke.

Læs mere om den kommende babysalmesang her.

Oplev stemningen fra tidligere her under:


Syng julen indSyng julen ind

Den 17. december i Storring kirke blev julen på festlig vis sunget ind med Lucia-optog, korsang og fællessang:

Syng julen ind i Stjær kirke


Jul og nytår i Storring og StjærJul og nytår i Storring og Stjær

På grund af sognepræstens orlov bliver julen i Storring og Stjær sogne anderledes end sædvanlig. Julens gudstjenester kommer til at se således ud:

 • Søndag den 21. dec. er der ingen gudstjenester
 • Juleaften er der julegudstjeneste i Storring kl. 11.00 og i Stjær kl. 14.30
 • Juledag, den 25. dec., er der gudstjeneste i Stjær kl. 9.00 m. trompet-medvirken
 • 2. juledag og julesøndag (28. dec.) er der ingen gudstjenester
 • Nytårsdag, 1. jan. er der gudstjeneste i Storring kl. 15.30 m. champagne og kransekage
 • Søndag den 4. jan. er der gudstjeneste kl. 9.30 i Stjær

I det nye trykte kirkeblad, der er på vej til at blive omdelt, er ovenstående desværre ikke korrekt. I bladet er de to gudstjenester juleaftensdag d. 24. dec. i Storring og Stjær ombyttet.

Så vær venligst opmærksom på, at det er tidspunkterne her på hjemmesiden, der gælder juleaften - og IKKE som der står bag på det trykte kirkebladet!

Den digitale udgave af kirkebladet uden hverken sæternisser eller julenisser kan læses her.


Nykonstituering i menighedsrådetNykonstituering i menighedsrådet

Forud for det ny kirkeår har menighedsrådet konstitueret sig som bekendtgørelsen tilsiger det.

Fra 1. søndag i advent er posterne således fordelt:

 • Formand: Leif Christoffersen
 • Næstformand: Rita Joseff
 • Kasserer: Kirsten Madsen
 • Kontaktperson: Per Reipurth
 • Kirkeværge, Storring: Jørgen Bækgaard
 • Kirkeværge, Stjær: Connie Jantzen
 • Sekretær: Connie Jantzen
 • Bygningskyndig, Storring: Leif Christoffersen
 • Bygningskyndig, Stjær: Knud Jantzen
 • Underskriftsberettiget sammen med formanden: Rita Joseff

Læs mere om menighedsrådets her.


LUCIA-OPTOGLUCIA-OPTOG

Alle der har lyst til at gå Lucia-optog sammen med Storring-Stjær kirkers børnekor er meget velkomne, og vi øver således:

 • onsdag d. 26. nov. Kl. 15.30-16.30 i Konfirmandstuen (det passer med skolebussen)
 • onsdag d. 3. dec. Kl. 15.30-16.30 i Storring kirke
 • onsdag d. 10. dec. Kl 15.30-16.30 i Konfirmandstuen


Lucia-optog vil foregå således:

 • på Stjær skole mandag morgen d.15. dec.
 • i Storring kirke onsdag d. 17. dec. Kl. 19


Tilmelding er ikke nødvendig bare du kommer d. 26. nov.

Glæder mig til at se dig/jer.

Organist Charlotte Sejthen

Tlf.: 28 21 98 20
mail: charlotte.sejthen(at)gmail.comKirke Musik HøjskoleKirke Musik Højskole

Kirke-MUSIK-højskolen er et kløversamarbejde som er blevet til mellem organister, præster og menighedsråd ved kirkerne i Skivholme, Sjelle-Skjørring, Storring-Stjær, Skovby og Galten Sogne.

Resultatet er blevet disse fire koncerter:


Årets sommerfestÅrets sommerfest

Så er luften ved at være gået ud af årets sommerfest i Præstegårdshaven.

Det blev på alle måder en succes med gode oplevelser og godt vejr.

Se billeder og (gen)oplev stemningen herunder.

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven


Hoppepuden blev afprøvet godt og grundigt af dagplejen, vuggestuen og Storring børnehave:

Daglejebørnene på besøg i Præstegårdshaven


Efter friluftsgudstjensten var der kaffe og kage i konfirmandstuen - samt korkoncert:

Kaffe og korkoncert efter friluftsgudstjenesten


De grønne KFUM-spejdere nød det dejlige solskinsvej i fulde drag og benyttede chancen til at bygge en rutschebane:

Spejderlejr


Regnen holdt sig pænt væk Skt. Hans aften, så det endte med blive en både hyggelig og smuk aften:

Skt. Hans aften


RetræteRetræte

I weekenden den 30. maj til 1. juni var vi en gruppe på 10 der var på retræte i Skovhuset ved det naturskønne Sdr. Vissing.

En weekend med stilhed og tid til eftertanke og refleksioner. Temaet for retræten var: Sæt ord på din tro – der hvor du er nu.

Som noget nyt var der i år også indlagt nogle Bibelmeditation og en pilgrimsvandring med indbygget refleksion og samtale om vores tro og gudsbillede.

Det blev på enhver måde en rigtig givende weekend. Vi satser meget på at gentage succesen igen næste år. 

Se billeder fra dagen herunder.


Udbud af jagtUdbud af jagt

Der er indgået ny aftale om jagten i Storring Præstegårdsskov.

Læs mere her.


Nye kirkegårdstaksterNye kirkegårdstakster

De nye kirkegårdstaksterne for 2014 kan nu læses her.


Ny inspiration til salmebogenNy inspiration til salmebogen

Søndag d. 6. oktober var Konfirmandstuen ramme om en spændende koncert.

Poul Raaby, som i det daglige er kirkemusiker i Stilling, har gennem de sidste frem år komponeret nye melodier til 150 af salmebogens salmer.

Eftermiddagen var et ualmindeligt frisk pust i en ellers meget traditionel musikalsk ramme med dejlige, sangbare melodier fremført af Poul Raabys datter, Fie Pilgaard Raaby.

Se og hør én af de nye melodier her:


Nyt våbenhus til Stjær kirkeNyt våbenhus til Stjær kirke

I mere end 40 år har Stjær Kirke måttet undvære sit våbenhus. Det blev revet ned i 1971, da man ville frilægge den unikke granitportal på kirkens sydside. Siden har menigheden savnet våbenhuset meget stærkt.

Den frilagte granitportal skal stadig respekteres, og derfor foreslår menighedsrådet et nyt våbenhus tilføjet kirken på nordsiden. Det skal først og fremmest give mere værdige adgangsforhold for kister i forbindelse med begravelser. Det skal også muliggøre opstilling af ekstra stole ved konfirmationer, begravelser og andre lejligheder, hvor kirkerummet ofte har vist sig at være for lille.

Funktion og indretning
Ved hjælp af en storskærm i våbenhuset vil flere få lejlighed til at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover skal indrettes et handicaptoilet og en kogeniche til brug ved kirkekaffe, små møder og lignende. Der er tale om ca. 35 m2, så det drejer sig ikke om hverken konfirmandstue eller et egentligt arrangementsrum. 

Bortset fra en fast muret gavl ud mod kirkegården bliver alle facader af glas, dog med udvendige forskydelige skodder, der hindrer generende ud- og indblik i forhold til kirkegårdsgæster. Der tænkes faste bænke langs facaderne og enkelte cafeborde og -stole. Der vil kunne opstilles 25 ekstra siddepladser ved kirkelige handlinger.

Projektforslaget
Med respekt for den middelalderlige kirke placeres våbenhuset i passende afstand fra nordfacaden, så kun en helt transparent glasbygning danner forbindelse og med minimal kontakt til granitkvadrene i den gamle kirke.

Ideforslaget er udarbejdet af E+N Arkitektur A/S i Århus, og det er netop fremsendt til Skanderborg Provstiudvalg med anmodning om principgodkendelse. Det er vigtigt at understrege, at alt dette er tanker, ideer og drømme, der er aldeles afhængige af, at myndigheder og Nationalmuseet giver tilladelse dertil.

Grundlæggende overvejelser
Når menighedsrådet overhovedet gør sig tanker om at få lov af Nationalmuseet til at bygge til en middelalderlig kirke, er det fordi Stjær Kirke ikke er så middelalderlig endda. Hele ydermuren på kirkens skib og en del af koret er nedrevet og genopført i slutningen af 1800 tallet, så der er ikke rigtig noget middelalderligt tilbage, bortset fra at det selvfølgelig var de oprindelige granitkvadre, der blev genanvendt.

Sognets inddragelse
Der blev afholdt møde om projektet for alle sognets beboere i kirken den 2. maj. Her fremlagdes idé og projekt fulgt op af en spørgerunde og debat. Der var meget bred tilslutning til at lade menighedsrådet arbejde videre med visionen.


20 års jubilæum20 års jubilæum

Vores sognepræst Carsten Marvig kunne søndag den 9. december  fejre 20 års jubilæum her i sognet.